Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Światowy Kodeks Egzekucji

Światowy Kodeks Egzekucji

XI Międzynarodowy Kongres Komorników Sądowych, który odbył się w . w Kapsztadzie ( Republika Południowej Afryki) , był okazją do świętowania okrągłej 60. rocznicy powstania UIHJ. Kongres UIHJ jest miejscem i czasem przedstawiania nowych projektów (rozwiązań) prawnych, co do zasady innowacyjnych, wręcz rewolucyjnych. UIHJ stworzyła Radę Naukową, w skład której wchodzą pracownicy naukowi z całego świata. Od kilku lat Rada Naukowa współpracuje z Kongresem nad opracowaniem Światowego Kodeksu Egzekucji, którego krótka prezentacja została przedstawiona podczas obrad kongresu w Kapsztadzie, zaprezentowany został również zestandaryzowany status afrykańskiego organu egzekucyjnego oraz afrykański tytuł wykonawczy.
Na zakończenie kongresu zaprezentowano rewolucyjny projekt IT, stworzony przez ekspertów UIHJ, tzw. Digital Trust Project, który w bliskiej przyszłości umożliwi komornikom sądowym na całym świecie zarówno bezpośrednie, elektroniczne porozumiewanie się, jak i wykonywanie „e-czynności” za pośrednictwem elektronicznej platformy IT.
Jako temat przewodni tegorocznego XXI Międzynarodowego Kongresu UIHJ, wybrane zostało hasło „Komornik Sądowy XXI wieku”. Rola generalnego sprawozdawcy Kongresu została powierzona Mathieu Chardonowi, pełniącemu funkcję pierwszego sekretarza UIHJ. Zgodnie z jego zamierzeniem, prace przygotowawcze kongresu były swoistym ukoronowaniem dokonań i działań poprzednich Międzynarodowych Kongresów UIHJ.
Podczas Kongresu zostały zaprezentowane prace trzech komisji. Każda z nich dostała do opracowania odrębną tematykę, oscylującą wokół tematu Kongresu, tj. „Komornika sądowego XXI wieku”.
Komisja I : „Zharmonizowana profesja”;
Komisja II : „Wielowymiarowy Komornik Sądowy”;
Komisja III : „Komornik Sądowy ? profesjonalista przyszłości”.
Wyniki prac poszczególnych Komisji zostały zaprezentowane przez 40 interwenientów, wśród których znaleźli się komornicy sądowi, członkowie Rady Naukowej UIHJ, przedstawiciele innych zawodów prawniczych, przedstawiciele przedsiębiorców, jak również przedstawiciele zarówno europejskich, jak i międzynarodowych instytucji i organizacji. Podczas Kongresu omówiono także pokrótce stan zaawansowania prac nad Światowym Kodeksem Egzekucji, aktualnym „głównym” projektem UIHJ, nad którym prace zostały powierzone Radzie Naukowej UIHJ. Prezydentem UIHJ na kolejną kadencję został wybrany Leo Netten.

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …