Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Światowy szczyt adwokatury

Światowy szczyt adwokatury

Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski był obecny na VI Dorocznej Konferencji Prezesów Adwokatur oraz Śródrocznym Zgromadzeniu Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (IBA). Było to wydarzenie największej rangi w środowisku prawniczym całego świata, a wybór naszego kraju jako miejsca organizacji szczytu podkreśla międzynarodowy prestiż RP. Jedna z organizowanych w ramach Szczytu dyskusji poświęcona była kosztom elektronicznej komunikacji z sądami. W tym kontekście Minister Sprawiedliwości przedstawił podejmowane w ostatnim czasie przez resort działania. – Na tym tle nasz kraj może pochwalić się bardzo innowacyjnymi i ciekawymi rozwiązaniami ? przyznał Krzysztof Kwiatkowski. ? Uruchomiliśmy m.in. e-sąd. Powodowie przy wniesieniu pozwu, w odróżnieniu od opłat w ?tradycyjnym? sądzie, opłacają jedną czwartą opłaty zamiast całej i nie muszą, w razie zakończenia sprawy przez wydanie prawomocnego nakazu zapłaty, czekać na zwrot przez sąd trzech czwartych opłaty. Ponadto, powodowie nie muszą uiszczać opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, bowiem nie składają w e-sądzie dokumentu pełnomocnictwa, a jedynie powołują się na jego udzielenie. Znacznie niższe są także koszty przygotowania i wysłania pozwów, ponieważ powodowie nie muszą ponosić opłat pocztowych, nie zużywają papieru i drukarek ? przypomniał minister sprawiedliwości.
Krzysztof Kwiatkowski wspomniał także o innych działaniach resortu: możliwości przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet, projekcie nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wdrażaniunagrywania rozpraw sądowych, czy też zamiarze wprowadzenia tzw. elektronicznego bankowego tytułu egzekucyjnego. W trakcie Szczytu Minister Krzysztof Kwiatkowski uhonorował czterech wybitnych prawników, będących jednocześnie członkami Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników. Medale Pamiątkowe Ministra Sprawiedliwości otrzymali:
1. Akira Kawamura ? Prezydent International Bar Association (IBA),
2. James M. Klotz ? Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych IBA,
3. Maria Ślązak ? radca prawny, członek Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych,
4. Tomasz Wardyński ? adwokat, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.
X X X
Utworzone w 1947 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników (IBA), jest największą organizacją prawniczą, skupiającą 197 adwokatur i samorządów zawodowych prawników z całego świata. Należy do niego ponadto przeszło 40 tysięcy indywidualnych prawników i firm prawniczych, skupiających czołowych ekspertów, praktyków i legislatorów. IBA wpływa na rozwój międzynarodowych reform prawa i kształtuje przyszłość zawodów prawniczych na całym świecie. Posiada również duże doświadczenie w udzielaniu pomocy światowemu środowisku prawniczemu. Do głównych celów działalności IBA należą: • promowanie wymiany informacji pomiędzy samorządami prawniczymi na całym świecie, • wspieranie niezależności sądownictwa i prawa do niezależnego wykonywania zawodu prawnika, • obrona praw człowieka i wolności obywatelskich. Działając w dwóch sekcjach ? wykonywania zawodu oraz interesu publicznego i zawodowego, IBA obejmuje swym działaniem wszystkie obszary prawa i pola działania zawodów prawniczych, jak również jest światowym głosem prawników służącym obronie interesu publicznego i zasad ładu demokratycznego na świecie. Organizowany od sześciu lat Światowy Szczyt Prezesów Adwokatur i Organizacji Prawniczych jest głównym światowym forum dyskusji na temat roli prawników i ich samorządów zawodowych w zapewnianiu praworządności w krajach całego świata oraz dostępu ich obywateli do niezależnego wymiaru sprawiedliwości. Konferencja ta będzie poświęcona najważniejszymi tematom dotykającym światowe organizacje prawnicze: od problemów etycznych i wyzwań stojących przed samorządami zawodowymi we współczesnym świecie do kierunków rozwoju tych zawodów w perspektywie 2020 roku. Fakt zorganizowania kolejnego Szczytu w Polsce świadczy o wysokiej pozycji polskich prawników w międzynarodowych strukturach zawodowych. Poprzednie Konferencje miały miejsce: -2010 rok – w Kopenhadze;- 2009 rok ? w Paryżu; 2008 rok ? w Amsterdamie ; 2007 rok ? w Zagrzebiu; 2006 rok ? w Londynie.
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Protokół oględzin więźnia

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź W czasie z …