Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / System kontroli państwowej

System kontroli państwowej

Sprawny i niezależny system kontroli państwowej jest niezbędnym elementem każdego dobrze działającego państwa – podkreślił prezes NIK w Senacie podczas konferencji na temat funkcjonowania oraz przyszłości kontroli i audytu w administracji publicznej. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski wziął udział konferencji na temat kontroli i audytuw administracji publicznej, która odbyła się 26 lutego w izbie wyższej parlamentu. Organizatorem debaty była senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Zakładem Prawa i Administracji Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Wydziałem Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Celem konferencji były: przegląd aktów nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego namysł nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej i jej znaczeniem dyskusja o perspektywach kontroli i audytu w administracji publicznej. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski prezentuje swoje wystąpienie na konfernecji Kontrola i audyt w administracji publicznej w Senacie RP.
Zapis konferencji na stronie NIK.

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …