Najnowsze informacje

System transkrypcji mowy

Prokuratura Generalna zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostarczenie i wdrożenie oprogramowania transkrypcji mowy dla 731 użytkowników indywidualnych (prokuratorów). System transkrypcji mowy jest częścią już realizowanego projektu: ?Wdrożenie systemu digitalizacji
akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury?, finansowanego ze środków publicznych w ramach 7. Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Oprogramowanie będzie użytkowane przez prokuratorów z wydziałów do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji prokuratur apelacyjnych, wydziałów śledczych i wydziałów gospodarczych prokuratur okręgowych objętych projektem wdrażanego systemu digitalizacji akt. Wspomniane oprogramowanie będzie wykorzystywane przez 731 prokuratorów w czasie prowadzonych czynności procesowych: przesłuchań podejrzanych, świadków, pokrzywdzonych i innych uczestników postępowania przygotowawczego np. biegłych. Ponadto, oprogramowanie będzie mogło wspierać sporządzanie protokołów z innych czynności procesowych np. oględzin miejsca zdarzenia poza siedzibą jednostki. Zgodnie z przyjętymi założeniami, system transkrypcji mowy będzie przekładał mowę polską (osoby sporządzającej protokół) na tekst wyświetlany w formularzu protokołu na ekranie monitora stacji roboczej (w siedzibie jednostki) lub laptopa (np. na miejscu zdarzenia) w czasie rzeczywistym, bez konieczności korzystania z klawiatury komputera. Wykorzystanie oprogramowania do transkrypcji mowy przyśpieszy oraz uprości sporządzanie protokołów zarówno w siedzibach prokuratur jak i poza nimi. Pozwoli to na ograniczenie czasu koniecznego do dokonania określonej czynności procesowej postępowania przygotowawczego. Wskazana oszczędność czasu dotyczyć będzie zarówno prokuratorów dokonujących określonych czynności postępowania przygotowawczego jak również czasu uczestników tych czynności. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest poprzedzone dialogiem technicznym w okresie od 2 lutego 2015 r. do 13 lutego 2015 r.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

Adwokaci pójdą do szkół

W październiku adwokaci rozjaśnią prawo w szkołach 27.09.2023 Po sukcesie I edycji akcji „Adwokaci rozjaśniają …