Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Szczególna ochrona małoletnich

Szczególna ochrona małoletnich

W związku z postulatem Ministra Edukacji Narodowej ws. zmiany przepisów karnych dotyczących przestępstw popełnionych wobec małoletnich , Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że od dłuższego czasu analizuje kwestie prawnych możliwości ochrony małoletnich przed szczególnie rażącymi przypadkami przemocy i podejmuje działania legislacyjne. Przykładem działań zmierzających w tym kierunku jest m.in. wpisanie do tzw. ustaw deregulujących dostęp do niektórych zawodów, zakazów ich wykonywania przez osoby, które popełniły określone przestępstwa wobec małoletnich.
Dotyczy to m.in. takich profesji jak: trener sportowy, czy przewodnik turystyczny.
Warto zaznaczyć, że także projekt ustawy o postępowaniu wobec osób zaburzonych psychicznie stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, który 27 czerwca 2013 r. został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów oraz projekt ustawy o ochronie świadków i ofiar przestępstw, nad którym obecnie pracuje resort sprawiedliwości zakładają wzmocnienie ochrony małoletnich przed przemocą.
Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi także zaawansowane prace nad kompleksową nowelizacją kodeksu karnego. W jej ramach resort analizuje kwestie związane z możliwością wprowadzenia ograniczeń w procedurze zacierania skazania w przypadku przestępstw wobec małoletnich. Jedną z rozważanych możliwości jest wprowadzenie nowego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi.
Należy przy tym zaznaczyć, że instytucja zatarcia skazania musi mieć charakter wyważony i uwzględniać prawo osób skazanych do uznania zaistnienia przypadku skutecznej resocjalizacji.
Patrycja Loose Rzecznik Prasowy Ministra Sprawiedliwości

Sprawdź także

Oświadczenie 13 sędziów IC SN

Oświadczenie 13 Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Nie można wybierać kandydatów na Prezesa Izby Cywilnej …