Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Szczyt notarialny w Warszawie

Szczyt notarialny w Warszawie

Decyzja o wyborze Polski jako miejsca organizacji posiedzenia Unii, podkreśla prestiż naszego państwa na arenie międzynarodowej, pokazując znaczenie naszego kraju również w tej elitarnej dziedzinie życia zawodowego. powiedział minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski w trakcie warszawskiego posiedzenia Rady Generalnej Międzynarodowej Unii Notariatu. Notariat ma niezwykle znaczący wpływ zarówno na właściwe funkcjonowanie demokratycznego państwa prawa, byt jego obywateli, jak i stan gospodarki ? oświadczył Krzysztof Kwiatkowski. – Notariuszom powierzona została część imperium państwa tj. wyłączność dokonywania czynności notarialnych jako przedstawicieli państwa, działających w jego imieniu ? powiedział w trakcie uroczystości Minister Sprawiedliwości. – W zakresie wykonywanych uprawnień notariusz działa jako osoba zaufania publicznego i korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
Na notariuszu ciążą również obowiązki o charakterze publicznoprawnym, gdyż w zakresie określonym przepisami szczególnymi pobiera i odprowadza podatki oraz opłaty sądowe. Okoliczności związane z dokonywanymi czynnościami notarialnymi są objęte tajemnicą notarialną, z której notariusz może być zwolniony w wyjątkowych sytuacjach – dodał.
W trakcie spotkania Minister Krzysztof Kwiatkowski przedstawił uczestnikom posiedzenia m.in. priorytety polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, dotyczące kwestii dziedziczenia. Przyjęcie tych zmian w planowanym rozporządzeniu jeszcze bardziej ułatwi swobodny przepływ orzeczeń w Unii Europejskiej oraz dochodzenie przez obywateli UE ich praw we wszystkich państwach członkowskich.
Podczas posiedzenia Rady Generalnej Międzynarodowej Unii Notariatu Minister Krzysztof Kwiatkowski uhonorował wybitnych prawników i jednocześnie członków Międzynarodowej Unii Notariatu. Medale Pamiątkowe Ministra Sprawiedliwości otrzymali: Gelles Demers ? Honorowy Przewodniczący Międzynarodowej Unii Notariatu, Andre Schwachtgen ? Honorowy Przewodniczący Międzynarodowej Unii Notariatu, Helmut Fessler – Honorowy Przewodniczący Międzynarodowej Unii Notariatu, Francisco Arias – Honorowy Przewodniczący Międzynarodowej Unii Notariatu, Giancarlo Laurini – Honorowy Przewodniczący Międzynarodowej Unii Notariatu, Eduardo Gallino – Honorowy Przewodniczący Międzynarodowej Unii Notariatu, Jean-Paul Decorps – Przewodniczący Międzynarodowej Unii Notariatu w kadencji 2011-2013, Denis Marsolais ? Członek Rady Kierowniczej Międzynarodowej Unii Notariatu, wiceminister w Ministerstwie Sprawiedliwości Quebeku, Alain Lambert ? członek Rady Kierowniczej Międzynarodowej Unii Notariatu, senator Republiki Francuskiej do 2010 r., były minister Gospodarki Budżetowej Republiki Francuskiej, Dariusz Wojciech Rzadkowski ? Członek Rady Kierowniczej Międzynarodowej Unii Notariatu, Prezes Rady Izby Notarialnej w Katowicach.

Sprawdź także

Upadek godności sędziów

Zachowanie Dagmary Pawełczyk-Woickiej jest nieetyczne, godzi w powagę sądu, narusza godność innego sędziego, jest przejawem …