Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Szef resortu o UE z emerytami

Szef resortu o UE z emerytami

– 1 lipca 2011 r. Polska objęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Oczekiwania są duże. Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma planów związanych z wielką polityką, ale zamierza wykorzystać tę unikatową sposobność ? oświadczył minister sprawiedliwości w trakcie wykładu pt. ?Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej?. W trakcie spotkania ze słuchaczami łódzkiego Uniwersytetu III Wieku Ministrowi towarzyszył Przewodniczący Parlamentu Europejskiego ? Jerzy Buzek. – W trakcie polskiej Prezydencji naszą podstawową intencją jest pokazanie, że Unia Europejska przynosi wymierne korzyści w życiu codziennym ? powiedział Krzysztof Kwiatkowski. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego opowiadał natomiast m.in. o tym jaką rolę w strukturach Unii Europejskiej pełni Parlament Europejski, czym różni się od polskiego parlamentu, jak zmieniła się jego rola po przyjęciu Traktatu Lizbońskiego, czym jest Prezydencja i jak – w oczach unijnych urzędników – Polska radzi sobie ze swoim przewodnictwem. Minister Krzysztof Kwiatkowski przedstawił priorytety polskiej Prezydencji z zakresu wymiaru sprawiedliwości. – Wiele wysiłków wkładamy w prace nad środkami, które mają stanowić wsparcie dla ofiar przestępstw. Chodzi m.in. o dyrektywę przyznającą osobom pokrzywdzonym przez przestępstwo szerszych uprawnień w ramach postępowania karnego.
Szczególnie istotna jest możliwość ukrycia swoich danych osobowych przed sprawcami, unikanie wielokrotnych przesłuchań czy możliwość wystąpienia o odszkodowanie ? mówił Krzysztof Kwiatkowski. Polacy niestety padają nie tylko ofiarą przestępstw, ale również często je popełniają lub są podejrzewani o ich popełnianie. – Należy w tym miejscu pamiętać, że stosunkowo łatwo jest zostać tzw. przestępcą z przypadku, np. w wyniku wypadku drogowego. Często może się również okazać, że osoby przebywające za granicą bez znajomości języka i procedur prawnych bez pomocy adwokata staną się ofiarami pomówień prawdziwych sprawców.
Dlatego też Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło prace nad projektem dyrektywy o kontakcie z adwokatem ? dodał Minister Sprawiedliwości. Wykład był pierwszym spotkaniem, organizowanym w ramach realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości programu edukacji prawnej, skierowanym do seniorów.

Sprawdź także

Oświadczenie 13 sędziów IC SN

Oświadczenie 13 Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Nie można wybierać kandydatów na Prezesa Izby Cywilnej …