Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Szkolenia medialne

Szkolenia medialne

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu pn. ?Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla pracowników
sądów i prokuratury? organizowanego w ramach Działania 2.17. Skuteczny wymiar sprawiedliwości 2016-06-16 Ministerstwo Sprawiedliwości – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ? zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-005/16 pn. ?Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla pracowników sądów i prokuratury?. Informacje o spotkaniu Podczas spotkania omówione zostaną zasady aplikowania o środki unijne w ramach ww. konkursu. Miejsce i termin spotkania: sala 206 w Ministerstwie Sprawiedliwości, ul. Chopina 1, 00-559 Warszawa, 29 czerwca 2016 r. w godz. 9:00-12:00. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (doc) na adres email: power@ms.gov.pl. Na zgłoszenia czekamy do dnia 23 czerwca 2016 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 52 12 312, (22) 23 90 559. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. UWAGA: prosimy o udział jednej osoby z danej instytucji. Dla kogo Osoby zainteresowane aplikowaniem o fundusze w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-005/16 pn. ?Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla pracowników sądów i prokuratury?.

Sprawdź także

Ferie z RPO!

Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym. Stanowi podstawę działania państwa i integruje społeczeństwo wokół wspólnego systemu …