Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Szkolenie adwokatów w Kołobrzegu

Szkolenie adwokatów w Kołobrzegu

Zrzeszenie Prawników Polskich i dziekani 5 izb adwokackich organizują wspólne szkolenie.Wyjazdowe szkolenie ma trwać od 7 do 9 kwietnia w Kołobrzegu. Organizuje je ZPP oraz dziekani ORA w Koszalinie, Szczecinie, Poznaniu, Gdańsku i Zielonej Górze. Patronat objął prezydent Kołobrzegu, Janusz Gromek.
Jesteśmy przekonani, iż tematyka związana z pracami komisji kodyfikacyjnej prawa karnego oraz zagadnień związanych z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego wzbudzi duże zainteresowanie czytamy w programie szkolenia. Liczymy także, na ożywioną dyskusję w szczególności jeżeli chodzi o proponowane zmiany w kodeksie postępowania karnego. Pragniemy także zwrócić uwagę na ważne zagadnienia dotyczące praktycznej strony wykonywania zawodu adwokata, czemu służyć ma panel dotyczący roli dowodu z badań DNA w procesie karnym oraz merytorycznej kontroli opinii biegłego z dziedziny rekonstrukcji wypadków drogowych.
Do dyspozycji osób biorących udział w szkoleniu będzie nowo wybudowany Hotel AQUARIUS SPA w Kołobrzegu. Zgłoszenia i wpłaty należy kierować pocztą elektroniczną , faksem lub telefoniczne na adres : Zrzeszenie Prawników Polskich ul.Okopowa 56 lok226A 01-042 Warszawa; zrzeszenieprawnikow@op.pl W zgłoszeniu prosimy podać : imię nazwisko, przynależność do izby adwokackiej, dane preferowanej do zakwaterowania drugiej osoby faks 061 8 55 25 17 nr konta 81 1500 1201 1012 0005 0683 0000 Koszt szkolenia 550 zł od osoby. www.AquariusSPA.pl

Sprawdź także

16 Dni bez Przemocy

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s …