Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe

Szykanowanie Ewy Wrzosek

Opinia KOS na temat postępowania dyscyplinarnego wobec prok. Ewy Wrzosek

Opinie KOS (28(4)/2020)

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS wyraża stanowczy sprzeciw wobec decyzji Prokuratora Krajowego żądającego zainicjowania postępowania dyscyplinarnego wobec Ewy Wrzosek Prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Mokotowa w Warszawie. Prokurator Ewa Wrzosek podjęła decyzję procesową o wszczęciu postępowania karnego w sprawie sprowadzenia niebezpieczeństwa zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób poprzez podjęcie działań mających na celu przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w 2020 roku, w okresie ogłoszonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (PR 3 Ds. 589/2020).

Prokurator Ewa Wrzosek wszczęła postępowanie na skutek zawiadomienia osoby prywatnej. Celem postępowania miało być ustalenie, czy podejmowane czynności zmierzające do przeprowadzenia wyborów prezydenckich stanowią realne zagrożenie dla życia i zdrowia zgłaszającego ze względu na ogłoszony na terytorium kraju stan epidemii, czyli w istocie sprawdzenie, czy przeprowadzenie wyborów nie zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu nas wszystkich.

Prokurator Ewa Wrzosek podkreśliła, że zawiadomienie było impulsem do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego, które „zgodnie z przepisami procedury karnej należy przeprowadzić, jeżeli chce się uzyskać stosowne informacje, które uzasadniają podjęcie [dalszych] decyzji”. Po kilku godzinach od wszczęcia postępowanie zostało umorzone przez jej przełożoną Edytę Dudzińską, pełniącą funkcję zastępcy Prokuratora Rejonowego Warszawa-Mokotów w Warszawie, która tym samym udaremniła próbę zweryfikowania czy organizacja wyborów w obecnym czasie jest bezpieczna dla ogółu obywateli.

Wobec Pani Prokurator Ewy Wrzosek Prokurator Krajowy polecił wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, które stanowi próbę wywarcia presji oraz zastraszenia, zarówno jej, jak i innych prokuratorów.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS uważa, że wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec prokuratora, który działając w zgodzie ze złożonym ślubowaniem i zasadami działania na rzecz obywateli, dokonuje czynności będących w zgodzie z obowiązującym prawem i interesem społecznym stanowi próbę wywarcia presji i zastraszenia go.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS domaga się zaprzestania represji w stosunku do niezależnych prokuratorów i podejmowania działań zmierzających do podporządkowania prokuratury politycznym celom.

Partnerzy KOS:
Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”
Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS
Archiwum Osiatyńskiego
Stowarzyszenie Amnesty International
Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych
Forum Współpracy Sędziów

Sprawdź także

Cykliczny strajk zaczęty

18 stycznia (poniedziałek) będzie pierwszym dniem akcji protestacyjnej sędziów. Sędziowie żądają przywrócenia do pracy zawieszonych …