Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Tajna odpowiedź rządu RP

Tajna odpowiedź rządu RP

Rząd przedstawił stanowisko w sprawie al-Nashiri przeciwko Polsce Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, rząd przekazał Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka stanowisko w sprawie al-Nashiri przeciwko Polsce. Rząd Polski złożył wniosek o ograniczenie publicznego dostępu do całości przekazanych w sprawie dokumentów. Argumentując, że ich jawność mogłaby naruszyć dobro prowadzonego w Polsce postępowania przygotowawczego. Decyzję o sposobie i zakresie udostępniania opinii publicznej stanowisk stron podejmie teraz Trybunał.
ETPC zwrócił się do polskiego rządu m.in. o potwierdzenie, czy w okresie od 5 grudnia 2002 r. do 6 czerwca 2003 r. al-Nashiri był przetrzymywany w tajnym więzieniu na terenie Polski. Polska została również zobowiązana do udostępnienia materiałów, na podstawie których al-Nashiri uzyskał status pokrzywdzonego w prowadzonym przez prokuraturę postępowaniu, oraz do udzielenia informacji o istnieniu projektu porozumienia polsko-amerykańskiego dotyczącego założenia więzienia CIA w Polsce. Prawnicy al-Nashiriego złożyli skargę do ETPC w maju ubiegłego roku. Następnie w lipcu 2012 r. ETPC zakomunikował sprawę Rządowi RP. Zarzuty podniesione w skardze dotyczą przede wszystkim nieprawidłowego traktowania skarżącego w tajnym więzieniu w Starych Kiejkutach, nielegalnego przekazania go do kraju, w którym grozi mu kara śmierci, a także nieefektywności polskiego postępowania mającego na celu wyjaśnienie okoliczności związanych z przebywaniem al-Nashiriego w Polsce.
Źróło:Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …