Strona główna / Szczypta soli / Tajne fotki nominantów

Tajne fotki nominantów

Zdjęcia ze ślubowania Pawłowicz i Piotrowicza „mają charakter pomocniczy”. Kancelaria Dudy nie pokaże ich.
Gazeta.pl zwróciła się do Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy o udostępnienie zdjęć z uroczystości zaprzysiężenia Krystyny Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza i Jakuba Steliny na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wszyscy chętnie je obejrzymy… tzn. byśmy obejrzeli, gdyby zechcieli nam pokazać, ale po kolei.

Jak wiadomo 21 listopada 2019 roku Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz zostali przez Sejm wybrani na sędziów TK. 5 grudnia Kancelaria Prezydenta opublikowała na swojej stronie internetowej jednozdaniowy komunikat: „Nowo wybrani przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałami z dnia 21 listopada 2019 r. sędziowie Trybunału Konstytucyjnego Pani Krystyna Pawłowicz, Pan Stanisław Piotrowicz i Pan Jakub Stelina, złożyli wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ślubowanie”. I to wszystko. Nie opublikowano przy tym żadnych zdjęć ani materiału wideo z uroczystości.

Należy tu przypomnieć, że dotąd takiej sytuacji nie było. Kiedy w kwietniu 2016 r. Andrzej Duda przyjął ślubowanie od sędziego TK Zbigniewa Jędrzejewskiego, Kancelaria opublikowała 11 zdjęć, opatrzonych jednocześnie szerokim opisem i cytatami z prezydenckiego przemówienia. Również w lutym 2017 r., kiedy sędzią zostawał Grzegorz Jędrejek, Kancelaria udostępniła wtedy oprócz fotografii także sześciominutową relację wideo. W styczniu 2018 r. opublikowała zdjęcia z zaprzysiężenia Jarosława Wyrembaka.

No więc gazeta.pl zwróciła się do Kancelarii Prezydenta z wnioskiem o udostępnienie zdjęć z zaprzysiężenia Krystyny Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza i Jakuba Steliny, powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej. Odpowiedź przyszła:

„Wykonane podczas uroczystości zdjęcia mają charakter pomocniczy, służą jedynie do celów wewnętrznych, pozbawione są waloru oficjalności (nie zostały wykonane w celu publikacji) i nie podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej”.

Kancelaria dodatkowo tłumaczy, że są to „materiały robocze”, a przepisy „nie nakładają na Kancelarię Prezydenta obowiązku dokumentowania wydarzeń w formie fotograficznej”. Ponadto: „Kancelaria Prezydenta RP spełniła obowiązek informacyjny w przedmiotowej sprawie poprzez zamieszczenie komunikatu o wydarzeniu na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta RP” – poinformowało Biuro Prasowe.

Sprawdź także

Zmienić rejestr pedofilów

Co trzeba zmienić w „Rejestrze pedofilów”. Wystąpienie Marcina Wiącka do Ministra Sprawiedliwości Rzecznik Praw Obywatelskich …