Finansowanie pomostowe
Strona główna / Moja kancelaria / Tajne uzasadnienie

Tajne uzasadnienie

Sędzia Jacek Tylewicz: Nieznajomość prawa? Arogancja? Strach? Nieumiejętność czytania ze zrozumieniem? Służba dobrej zmianie? Chyba wszystkiego po trochu. Do postawienie tych pytań sprowokowało mnie oświadczenie Prezes SO w Warszawie pani Bitner. Oto jego treść: „W związku z apelem Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, skierowanym do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, o podanie do publicznej wiadomości motywów zastosowania aresztu wobec Michała Sz., uprzejmie wyjaśniam: Postępowanie w przedmiocie rozpoznania wniosku o tymczasowe aresztowanie osoby podejrzanej jest wykonywaniem czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym (art. 329 § 1 Kodeksu Postępowania Karnego). Postępowanie przygotowawcze objęte jest tajemnicą (art. 241 § 1 Kodeksu Karnego). Materiały z tego rodzaju postępowania przed sądem (protokoły posiedzenia, postanowienia) stanowią materiały postępowania przygotowawczego. Dlatego nie jest możliwe udostępnienie treści uzasadnienia postanowienia wydanego wobec Michała Sz. bez zgody organu prowadzącego postępowanie, tj. Prokuratury. Zgodnie bowiem z przepisem art. 156 § 5 KPK dysponentem akt postępowania przygotowawczego jest organ prowadzący to postępowanie, do którego można zwracać się z wnioskiem o udostępnienie przedmiotowych dokumentów”. I w tak prosty sposób można utajnić każde postanowienie sądu w sprawie karnej. A tak na marginesie, to nikt nie domagał się opublikowania postanowienie o tymczasowym aresztowaniu a tylko podanie przesłanek na podstawie których je zastosowano. Przesłanki to inaczej powody. Czy podejrzana starała się uciec, a jeśli tak to z jakich do wynika dowodów? Może chciała mataczyć? Ale przecież istnieje nagranie zdarzenia. A może grozi jej surowa kara? Ale przecież nie była karana. Wszystkie te okoliczność mogą rodzić podejrzenie, że uzasadnienie zmiany środka zapobiegawczego jest po prostu słabe i wstyd je opublikować. Jeżeli tak jest jest, to dramat.

Sprawdź także

Szacunek dla B. Morawiec

Wygrała proces ze Zbigniewem Ziobrą, może usłyszeć zarzuty. Prof. Marek Safjan, sędzia TS UE: wyrażam …