Finansowanie pomostowe

Tako rzecze Pawłyszcze


Do czego sędzia Pawłyszcze przekonywał adeptów KSSiP i co sądzi o sędzim Synakiewiczu i Sądzie Najwyższym
Zacznijmy od obszernego cytatu z wystąpienia Dariusza Pawłyszcze, Dyrektora Krajowej Szkoły i Sądownictwa i Prokuratury na inauguracji szkolenia II rocznika aplikacji uzupełniającej sędziowskiej:

[…] zdarzają się także wykładnie zupełnie niejęzykowe, a nawet wprost contra legem, lecz jednocześnie bynajmniej nie celowościowe. Nie są celowościowe w tym sensie, że ich celem nie jest odtworzenie woli ustawodawcy, lecz realizacja woli sędziego, a zarówno tekst ustawy jak i jej cel schodzą na dalszy plan, a nawet w ogóle nie są brane pod uwagę.
Przykładem takiego orzeczenia jest wyrok sędziego Synakiewicza w Sądzie Okręgowym w Częstochowie sprzed kilku dni, w którym uchylił wyrok sądu rejonowego uznając, że sąd był nienależycie obsadzony rozumieniu art. 439 k.p.k., gdyż sędzia został powołany przez Prezydenta na wniosek KRS wybranej w sposób sprzeczny z Konstytucją. Będąc konsekwentnym w takim stanowisku sąd badający każdy spór np. o wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste, w pierwszej kolejności powinien zbadać przebieg wyborów na wójta lub prezydenta, ustalić, czy wójt, który podniósł opłatę, rzeczywiście jest wójtem. To pokazuje, że sędzia SO w Częstochowie nie dokonał wykładni prawa, lecz wykorzystał prawo, a ściślej swoją władzę wydawania wyroków, bo nie prawo, do realizacji własnej woli, którą jest przymuszenie Sejmu do zmiany ustawy o KRS. Nie będę tu wchodził w spór konstytucyjny, jakie sposoby wyboru KRS są zgodne z Konstytucją, nie czuję się kompetentny. Niewątpliwie zmiany ustaw należą do Sejmu, w grę wchodzi także referendum, swoją rolę ma Trybunał Konstytucyjny.
Tymczasem od czasu równie bezprawnej uchwały SN z 23 stycznia 2020 r. niektórzy sędziowie podejmują próby wymuszenia na Sejmie zmiany u. o KRS np. poprzez zawieszanie postępowań apelacyjnych do czasu wyjaśnienia się, czy sędzia, który wydał wyrok w I instancji jest sędzią. Takie wymyślanie sobie problemu prawnego, zupełnie oderwanego od rzeczywistych niejasności art. 439 k.p.k. lub 379 k.p.c., trzeba nazwać po imieniu. Jest to szantaż mający na celu wymuszenie zmiany prawa.”
Sędzia Dariusz Pawłyszcze

Sędzia Dariusz Pawłyszcze, obecny dyrektor KSSiP, pojawiał się wcześnie w informacjach i artykułach Monitora Konstytucyjnego jako człowiek ministra sprawiedliwości. W 2018, gdy formowano neo KRS i powstała lista kandydatów do kurii sędziowskiej tego organizmu, Dariusz Pawłyszcze, Dyrektor Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w Ministerstwie Sprawiedliwości zgłosił sędzię Dagmarę Pawełczyk-Woicką, wtedy jeszcze tylko sędzię Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza, „od 2017 r. wskazaną przez Ministra Sprawiedliwości członkinię Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, do 2018 r. delegowaną do Ministerstwa Sprawiedliwości, powołaną w 2018 r. na stanowisko prezes Sądu Okręgowego w Krakowie”.

Uczestniczył w odprawie u prezydenta w grudniu 2018, razem z czołówką 123 prokuratorów, sędziów i profesorów kilku uczelni, zorganizowanej przez neo KRS.
Źródło: monitor konstytucyjny.ue

Sprawdź także

Nastał czas próby dla sędziów

Apel sędziów w sprawie wykonania orzeczeń trybunałów europejskich i systemu powołań sędziowskich Szanowni Państwo Sędziowie …