Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Tańsze pozwy przeciw bankom

Tańsze pozwy przeciw bankom

piątek, 15 kwietnia 2016 08:00 Nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przyznaje konsumentom oraz rolnikom prowadzącym gospodarstwa rodzinne prawo do obniżonych opłat sądowych w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych. Obniżona opłata wyniesie 5 proc. wartości przedmiotu sporulub zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1 tys. zł. Wskazane w ustawie czynności bankowe to m.in. udzielanie kredytów i pożyczek oraz prowadzenie rachunków bankowych. Osoby objęte nowelizacją będą miały prawo do obniżonych opłat bez względu na to, z czyjej inicjatywy zostało wszczęte postępowanie. Obowiązujące dotychczas prawo do obniżonej opłaty nie było w żaden sposób ograniczone i obejmowało wszystkie podmioty wchodzące w spory z bankami, w tym także np. inne banki lub spółki. Zgodnie z przepisem przejściowym, do postępowań wszczętych przed wejściem w życie nowelizacji mają mieć zastosowanie przepisy dotychczasowe.
Sejm uchwalił ustawę 18 marca 2016 r., a 23 marca br. została ona podpisana przez prezydenta. Zmienione przepisy obowiązują od 15 kwietnia 2016 r.Dz.U. 2016 poz. 421

Sprawdź także

Wsparcie dla Igora Tuleyi

Na stronie internetowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów (IAJ) pojawiła sie informacja dotycząca sędziego Igora Tuleyi oraz …