Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Temida w cieniu strajków

Temida w cieniu strajków

Sądy bez rozpraw, prokuratury bez słuchania świadków. Temida ogłosiła strajk.

W środę i czwartek SSP ( 17 i 18 listopada) ?Iustitia? organizuje kolejny dzień bez rozpraw. Ma to być protest przeciwko zmianom w ustawie o ustroju sądów powszechnych i notorycznym nie realizowaniu stałej indeksacji płac sędziów. Poniżej przypominamy stanowisko ?Iustitii? w tej sprawie.
Natomiast 16 listopada prokuratorzy postanowili nie przesłuchiwać i nie stawiać zarzutów. To reakcja środowiska na planowane 10-procentowe cięcia w administracji państwowej. Projekt ustawy o redukcji zatrudnienia wkrótce ma trafić do Sejmu. Prokuratorzy powtórzą protest jeszcze 19 listopada.
W okręgach zielonogórskim i konińskim ? poinformował prokurator Marek Konieczny rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu nie stwierdzono, aby prokuratorzy odstąpili od przesłuchiwania świadków bądź stawiania zarzutów podejrzanym. W Poznaniu zdarzyły się sporadyczne przypadki odwołania przesłuchań, ale być może wynikają one z organizacji pracy prokuratorów, którzy prędzej czy później będa musieli zrealizować swoje obowiązki wynikające z pragmatyki śledztwa czy dochodzenia.
Według nowej ustawy szefowie prokuratur w związku z zapisami ustawy o redukcji zatrudnienia będą zmuszeni zwolnić 10 procent pracowników administracji. Jeżeli postanowień ustawowych nie wykonają, to Ministerstwo Sprawiedliwości z urzędu rozpocznie postępowanie o naruszenie dyscypliny budżetowej. Cywilnych pracowników prokuratury popierają prokuratorzy, twierdząc, że decyzja rządu dotyka ich asystentów, sekretarek, analityków kryminalnych, ale ogranicza też niezależność prokuratora generalnego, bo „rząd dyktuje mu ilu będzie miał asystentów, woźnych rozwożących akta czy sekretarek.
Informacja Iustitii” w sprawie akcji protestacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie: „Minął niemal rok prowadzenia rozmów z Ministerstwem Sprawiedliwości, poprzedzonych płomiennym wystąpieniem Ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego na zjeździe Iustitii w Zegrzu, gdzie deklarował on wolę współpracy ze środowiskiem. Minister obiecał wtedy publicznie, że w kwietniu 2010 r. powoła specjalny zespół, którego celem będzie przygotowanie projektu docelowego ukształtowania systemu wynagrodzeń sędziowskich, tak aby w końcu spełniał on wymogi określone w art. 178 Konstytucji RP. Minister obiecywał również uwzględnienie naszych uwag doprojektuj ustawy o ustroju sądów powszechnych (usp). W kwietniu 2010 r. Ministerstwo rozesłało do mediów komunikat informujący, że w 2010 r. otrzymamy podwyżkę wynagrodzeń o 7 %. Dziś już wiadomo, że wzrost średniego wynagrodzenia wyniósł 3,77 % i o tyle zostaną zwaloryzowane wynagrodzenia sędziów od 2011 r. Należy przypomnieć, że sukcesem akcji protestacyjnych z 2008 roku jest wywalczenie powiązania naszych uposażeń z corocznie wzrastającym średnim wynagrodzeniem w kraju i to tylko dzięki temu mechanizmowi nasze uposażenia po raz pierwszy od kilkunastu lat nie ulegną obniżeniu lub zamrożeniu w wyniku decyzji władzy wykonawczej. Wynagrodzenie sędziego sądu rejonowego od 1997 r. realnie spadło o ponad 25 % (w 1997 r. 2,7 średniej, obecnie 2,05 średniej). Po kilku miesiącach rozmów i wysłuchiwania sędziów Minister przedstawił rządowi projekt zmian w usp zawierający najbardziej kontrowersyjne rozwiązania, m.in. dotyczące wprowadzenia ocen okresowych, kwestionowane przez większość środowiska. Projekt ten budzi obawy wzmocnienia możliwości oddziaływania polityków na orzecznictwo sądów. Nie jest to jedyne, niekorzystne rozwiązanie w projekcie, który zakłada również całkowite odsunięcie od wpływu na kształt sądownictwa w Polsce sędziów sądów rejonowych, poprzez dalsze ograniczenie kompetencji zgromadzeń ogólnych sądów okręgowych. Krytycznych uwag SSP Iustitia w tym zakresie oraz w przedmiocie potencjalnych możliwości likwidacji niektórych wydziałów (m.in. rodzinnych) Ministerstwo Sprawiedliwości nie uwzględniło, stwierdzając, że są one nieistotne i nie stwarzają żadnego zagrożenia dla społeczeństwa, czy samej organizacji sądownictwa. Obiecywanych prac nad docelowym ukształtowaniem systemu wynagrodzeń sędziów Minister w ogóle nie podjął, powołując się na światowy kryzys i trudną sytuację budżetową oraz konieczność usuwania skutków powodzi. Po raz kolejny stwierdził, że podwyżki wynagrodzeń uzależnione są od tego, czy sędziowie znajdą oszczędności w wymiarze sprawiedliwości. Iustitia postulowała ograniczenie ilości spraw przekazywanych do rozpoznania sądom i uproszczenia procedury, co pozwoliłoby uzyskać oszczędności, poprzez np. w przyszłości zmniejszenie liczby sędziów wskutek zmniejszenia liczby spraw trafiających do sądów (mniej spraw to mniej sędziów). Do dziś nie uchwalono żadnych ustaw w tym przedmiocie, a tylko Sejm (nie sędziowie) może zmienić stan prawny i uzyskać w ten sposób oszczędności. List otwarty Sędziów Rzeczypospolitej Polskiej, pod którym Stowarzyszenie zbierało podpisy wiosną tego roku, podpisała ponad połowa wszystkich sędziów. List ten był sprzeciwem wobec projektu usp.
W tej sytuacji w dniu 19 sierpnia 2010 r. zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA podjął uchwałę o wznowieniu działań protestacyjnych. W powołanej uchwale Zarząd przewidział trzy formy protestu: dni bez wokandy (17 – 18 listopada 2010 r.) złożenie oświadczeń o powstrzymaniu się od udziału w komisjach wyborczych skierowanie do Prezesa Rady Ministrów w dniach 4-10 października 2010 r. przez sędziów listów protestacyjnych w postaci ?czerwonej kartki? wręczanej mu za uporczywe naruszanie art. 178 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zwracamy się z apelem do wszystkich sędziów sądów powszechnych o udział w akcjach protestacyjnych organizowanych przez SSP Iustitia, albowiem tylko masowe działanie całego środowiska jest w stanie pokazać politykom naszą determinację w walce o status konstytucyjnej III władzy w państwie. ”

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …