Finansowanie pomostowe

TK Niemiec o wyroku TS UE

Oświadczenie MEDEL : „Decyzja Niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego nie usprawiedliwia w żaden sposób populistycznych rządów w niektórych krajach UE, które stale atakują zasadę praworządności i praw podstawowych, stanowiących fundament UE”.

Niemiecki Trybunał Konstytucyjny (NTK) wydał w dniu 5 maja 2020 długo oczekiwany wyrok w sprawie Programu Zakupowego Sektora Publicznego opracowanego przez Europejski Bank Centralny (EBC). Decyzja ta, niezależnie od samych pytań dotyczących programu wsparcia finansowego, jest odczytywana jako potencjalne zagrożenie dla systemu prawnego Unii Europejskiej z powodu interpretacji zasady nadrzędności prawa UE i stosunków między sądami konstytucyjnymi państw członkowskich a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Nie umniejszając przyszłego wpływu decyzji tak bardzo poważanego sądu, MEDEL pragnie podkreślić, że decyzja ta nie może być wykorzystywana jako próba uzasadnienia ataków na praworządność i niezależność sądownictwa w krajach członkowskich, takich jak Węgry i Polska.

Po pierwsze, w przeciwieństwie do pośpiesznych oświadczeń niektórych osób, NTK nie próbuje występować przeciwko prawu UE z powodu nadrzędności prawa krajowego. Wprost przeciwnie, decyzja ta ma na celu wzmocnienie prawa UE w dziedzinach – gdzie w rozumieniu NTK – TSUE niewystarczająco je ochraniał. To jest decyzja respektująca prawo UE, a nie atakująca je. Nie niesie ona usprawiedliwienia dla populistycznych rządów w niektórych krajach UE, które stale sprzeciwiają się i gwałcą fundamentalne wartości UE.

Po drugie, odpowiedź na tę decyzję powinna być kompleksowa. Przekaz NTK do władz UE nie zachęca do zatrzymania procesu budowy UE, ale dokładnie odwrotnie – mówi władzom UE i krajom członkowskim, że potrzebujemy więcej Europy. NTK wysyła jasny sygnał, że jeśli chcemy pogłębić integrację europejską i kompetencje EU, musimy tworzyć fundamenty Unii bazujące na prawdziwej wspólnocie praw i wartości, bazującą na solidarności i poszanowaniu a nie tylko na wspólnej polityce monetarnej. Europa potrzebuje liderów politycznych mogących zmierzyć się ze swoimi zadaniami i mających odwagę podejmować odważne i strategiczne decyzje, podobnie jak czynili to założyciele UE 70 lat temu. Decyzja NTK nie usprawiedliwia w żaden sposób populistycznych rządów w niektórych krajach UE, które stale atakują zasadę praworządności i praw podstawowych, stanowiących fundament UE.

Na koniec najważniejsze: niezależnie od naszej krytyki (którą w demokracji powinniśmy i mamy obowiązek wyrażać) decyzję NTK należy uszanować, ponieważ jest to prawdziwy sąd, niezależny od władzy wykonawczej, złożony z sędziów wybranych na podstawie ich osiągnięć i wiedzy prawniczej, sąd decydujący jedynie na podstawie prawa i w jego granicach. Decyzja ta w żaden sposób nie usprawiedliwia populistycznych rządów w niektórych krajach UE, atakujących niezależność sądownictwa, niszczących praworządność poprzez nominowanie upolitycznionych sędziów do swoich Trybunałów Konstytucyjnych.

6 Maj 2020

Iustitia.pl

Sprawdź także

Pogarda dla prawa i sędziów

O Pawle Juszczyszynie i praworządności w Polsce pisze David M. Sassoli do José Igreja Matosa …