Finansowanie pomostowe

TK wyznacza wokandy

Trybunał Konstytucyjny po wakacyjnje przerwie wznawia swoje prace. Pierwsza rozprawa odbędzie się 16 wrzesnia i dotyczy podziału gmin na okręgi wyborcze. Jest to odwołanie od orzeczenia Państwowej Komisji Wyborczej. Podmiot inicjujący postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym to Naczelny Sąd Administracyjny. 18 września TK rozpozna wątpliwości w Prawie o zgromadzeniach. Podmiot inicjujący postępowanie to : Grupa posłów na Sejm RP, Rzecznik Praw Obywatelskich; 23.IX 2014 Zwolnienie z podatku akcyzowego; prawo własności. 25.IX 2014 Ordynacja podatkowa; tzw. „milcząca” interpretacja. Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich. Tego dnia rozpoznane zostaną ” Zasady rozliczania i opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przez wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.” 13:00 SK 4/12 . 30.IX 2014 Wysokość grzywien za wykroczenia.Podmiot inicjujący postępowanie: Prokurator Generalny. Nastąpi tgakże ogłoszenie wyroku – Uprawnienia pokrzywdzonego w procesie karnym; pokrzywdzony – oskarżyciel posiłkowy. O godzinie 14. :

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …