Finansowanie pomostowe

Prawo UE narusza wolę PiS

Prawo unijne niezgodne z konstytucją. TK Przyłębskiej podważył fundamenty Unii

Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał sprawę w pełnym składzie, co wymaga obecności co najmniej 11 sędziów. W wydaniu dzisiejszego orzeczenia uczestniczyło 12 osób – wszystkie dostały się do TK głosami PiS. Tak skonstruowany TK zgodził się z premierem PiS Mateuszem Morawieckim i orzekł, że przepisy unijnego traktatu są niezgodne z konstytucją. 

W sentencji wyroku TK stwierdził, że unijne regulacje są niekonstytucyjne w rozumieniu prowadzącym do następujących skutków: 

  • „organy UE działają poza granicami kompetencji przekazanych przez RP”;
  • „polska konstytucja nie jest najwyższym prawem RP”;
  • „Rzeczpospolita nie może funkcjonować jako suwerenne i demokratyczne państwo”.

Trybunał nawiązał przy tym do treści unijnego traktatu mówiącego o ustanowieniu UE i „nowym etapie” integracji europejskiej.

– Jeśli ten nowy etap nie skutkuje pozbawieniem konstytucji jej nadrzędności, Polska zachowuje funkcję państwa suwerennego i demokratycznego – mówił sędzia sprawozdawca Bartłomiej Sochański. – A jeśli ten nowy etap sięga takiego stanu, powoduje to utratę suwerenności i jest to nie do pogodzenia z konstytucją – dodał. 

Orzeczenie zapadło większością głosów. Dwóch sędziów złożyło zdania odrębne. Z wyrokiem nie zgodził się „zbuntowany” sędzia Piotr Pszczółkowski oraz dubler sędziego Jarosław Wyrembak.

– Postanowienie powinno zostać umorzone ze względu na niedopuszczalność wydania orzeczenia – przedstawił zdanie odrębne Pszczółkowski. – Wniosek premiera pozornie dotyczył kontroli konstytucyjności, a w rzeczywistości miał podważyć skutki prawne konkretnych wyroków TSUE – mówił. Sędzia dodał, że prawdziwym celem było „sparaliżowania” polskich sądów, aby nie kontrolowały „reform” sądownictwa.

Sprawdź także

Europa to Wartości i Prawo

Ministrowie spraw zagranicznych Niemiec i Francji Heiko Maas i Jean-Yves Le Drian zareagowali na czwartkowy …