Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Tłumacz przysięgły zderegulowany

Tłumacz przysięgły zderegulowany

Sejm RP przyjął 25 czerwca 2015 r. tzw. III transzę deregulacyjną (ustawę o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych). Ustawa obejmuje 101 zawodów podlegających siedmiu Ministrom ? poza Ministrem Sprawiedliwości są to Minister Finansów, Gospodarki, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa, Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Środowiska. Ponadto w prace zaangażowany był Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zmiany dotyczą m.in. takich zawodów jak rzecznik patentowy, tłumacz przysięgły, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, zawody związane z geologią i górnictwem, muzealnik, czy inżynier pożarnictwa.
Przyjęta ustawa stanowi trzeci etap procesu deregulacji dostępu do zawodów: I transza deregulacji, obejmująca 51 zawodów (Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów) weszła w życie 23 sierpnia 2013 r. (część przepisów 1 stycznia 2014 r.). II transza deregulacji obejmuje 91 zawodów i została uchwalona 9 maja 2014 r. i weszła w życie 10 sierpnia.

Sprawdź także

Rządzi prawo kaduka

Trybunał Konstytucyjny: prawo kaduka, czyli KRS, która została ukształtowana na podstawie ustawy z 2017roku nie …