Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Tłumaczenie wyroków strasburskich

Tłumaczenie wyroków strasburskich

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn wziął udział w ceremonii podpisania Porozumienia w sprawie tłumaczenia oraz upowszechniania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Porozumienie zostało wypracowane przy współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Sygnatariusze porozumienia zobowiązali się do podejmowania wspólnych działań na rzecz upowszechniania treści orzeczeń Trybunału w sprawach zapadłych przeciwko Polsce oraz innym państwom-stronom Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, które mają istotne znaczenie dla sprawowania wymiaru sprawiedliwości. W celu popularyzacji wiedzy z zakresu standardów ochrony praw człowieka wynikających z linii orzeczniczej Trybunału, przetłumaczone na język polski wyroki, na mocy porozumienia, zostaną udostępnione na stronie internetowej resortu sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, a następnie opublikowane w bazie orzeczniczej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ministerstwo Sprawiedliwości żywi głębokie przekonanie, że działania zmierzające do upowszechniania orzecznictwa strasburskiego pozwolą na dostosowanie praktyki polskiego wymiaru sprawiedliwości do standardów Rady Europy w celu tworzenia wspólnej europejskiej przestrzeni prawnej oraz przyczynią się do ograniczenia liczby skarg skutkujących stwierdzeniem naruszenia przez Polskę postanowień Konwencji.

Sprawdź także

Wsparcie dla J. Ochockiego

Uchwała zebrania członków SSP Iustitia Oddział Wielkopolski z dnia 22 marca 2021 r. Zebranie członków …