Strona główna / Prokuratura / To nie było przestępstwo

To nie było przestępstwo

10 kwietnia 2010 roku na jednej ze stron internetowych ukazało się zaproszenie na „Stypa Party” pod hasłem „nie lękajcie się przyjdą następni” i z wizerunkiem prezydenckiego samolotu, który rozbił się w sobotę w Smoleńsku.

Zamieszczenie zaproszenia tej treści, nie wyczerpuje znamion żadnego przestępstwa określonego w kodeksie karnym lub w ustawach szczególnych, stąd prokuratura nie podejmie żadnych kroków związanych z wszczęciem postępowania w tej sprawie. Rozważano zaistnienie występku z art. 49 kodeksu wykroczeń (postępowania w sprawach o wykroczenia prowadzi policja), polegającego na demonstracyjnym okazywaniu w miejscu publicznym lekceważenia Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom.
Jednakże Internet nie jest, w rozumieniu kodeksu karnego, „miejscem publicznym”, stąd nie zostały wyczerpane znamiona tegoż występku.
Rzecznik Prasowy Magdalena Mazur – Prus

Sprawdź także

Łapówki w hotelu ?Olimpia?

W związku z postępowaniem dotyczącym korupcji, prowadzonym przez Wydział VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury …