Finansowanie pomostowe

Togi dla aplikantów

W Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury odbyła się uroczystość zakończenia aplikacji prokuratorskiej przez I rocznik aplikantów. W jej trakcie, Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ? Leszek Pietraszko wręczył aplikantom dyplomy ukończenia, a wyróżniającym się spośród nich ? także nagrody. Aplikanci otrzymali też togi.
Podczas uroczystego zakończenia aplikacji prokuratorskiej, pierwszy zastępca prokuratora generalnego Marek Jamrogowicz wręczył wszystkim absolwentom aplikacji prokuratorskiej togi prokuratorskie. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Hajduk złożył 73 aplikantom I rocznika aplikacji prokuratorskiej, którzy zdali egzamin prokuratorski, propozycje zatrudnienia na stanowiskach asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, których listę przygotował prokurator generalny. Wszyscy egzaminowani aplikanci przyjęli propozycje zatrudnienia.
Źróło: Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

Wiążące prawo Europy

Podpisy pod apelem sędziów w sprawie wykonania orzeczeń trybunałów europejskich i systemu powołań sędziowskich My, …