Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Tortury są niedopuszczalne

Tortury są niedopuszczalne

Minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk wziął udział w odbywającej się dzisiaj (16 października 2014 r.) w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego konferencji ?Nic nie usprawiedliwia tortur? zorganizowanej z okazji 20-lecia ratyfikacji przez Polskę Europejskiej Konwencji Zapobiegania Torturom i 25. rocznicy ustanowienia Europejskiego Komitetudo Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT). Organizatorami konferencji są: Ministerstwo Sprawiedliwości, Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Pracownia Badań Dorobku Prawnego Rady Europy i Zakład Praw Człowieka.
– Minęło już 20 lat od chwili, gdy Polska ratyfikowała Europejską Konwencję o Zapobieganiu Torturom. Ustanowiony na jej mocy Komitet Przeciwko Torturom należy bez wątpienia do najważniejszych instytucji kontrolnych Rady Europy ? mówił podczas dzisiejszego wystąpienia minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk. Zaznaczył także, że resortowi sprawiedliwości przypadło w udziale zadanie koordynacji współpracy strony polskiej z Komitetem. Dzięki wytrwałej pracy CPT traktowanie osób pozbawionych wolności w wielu krajach Rady Europy znacznie się poprawiło. – W przypadku Polski ten proces zmian byłby niewątpliwie dużo trudniejszy, gdyby nie pomoc organizacji międzynarodowych, pod których czujnym okiem staraliśmy się wdrożyć najlepsze europejskie rozwiązania ? podkreślił Minister Cezary Grabarczyk. W tej dziedzinie ważną rolę odegrała Rada Europy, a szczególnie raporty Komitetu oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Niemałą zasługę w tym zakresie mają także instytucje krajowe, jak Rzecznik Praw Obywatelskich czy organizacje pozarządowe, które nie tylko skrupulatnie przyglądają się pracy administracji rządowej, ale – co ważniejsze ? aktywnie angażują się w poszukiwanie najskuteczniejszych rozwiązań praktycznych.
Podczas panelu dotyczącego ?Mechanizmu ochrony przed torturami w państwie demokratycznym? głos zabrał wiceminister sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn. – Komitet wizytuje polskie miejsca detencji od 1996 roku. Jego rekomendacje formułowane po zakończeniu każdej z wizytacji są drobiazgowo analizowane. Staramy się dokonywać niezbędnych zmian w prawie polskim tak, by uczynić zadość postulatom Komitetu. Równolegle dążymy do pełnego dostosowania obowiązujących przepisów do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który wytycza kierunki i kształtuje standardy praw człowieka ? powiedział wiceminister. Podsekretarz Stanu Wojciech Węgrzyn przedstawił panelistom najważniejsze działania realizowane przez resort sprawiedliwości, które pozwolą na pełniejsze zagwarantowanie praw osób pozbawionych wolności. W konferencji bierze udział m.in. przewodniczący Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu Latif Huseynov, Nataliia Sevostianova – Rządowy Agent do reprezentowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, Członek Komisji ds. Polityki Państwa odnośnie Wykonywania Kary Śmierci, prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Danuta Przywara oraz przedstawiciele władz państwowych, organizacji międzynarodowych, pozarządowych i środowiska akademickiego.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Święto Sędziów i Sądów

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości – święto obchodzone w Europie corocznie 23 maja. Ma upamiętniać rocznicę śmierci …