Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Tortury w Polsce i Tadżykistanie

Tortury w Polsce i Tadżykistanie

Monitorowanie przypadków przekraczania uprawnień ze strony policji i funkcjonariuszy innych służb jest stałym elementem działalności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W tym kontekście stosowanie przemocy, tortur i inne przypadki poniżającego traktowania pozostają wciąż jednym z problemów, co pokazuje praktyka Fundacji i zgłaszane do sprawy. W ostatnich latach HFPC zajmowała się szeregiem spraw, w których funkcjonariusze policji czy służby więziennej przekroczyli swoje uprawnienia. W wielu tych sprawach postępowania karne nie zakończyły się ukaraniem sprawców. UPOKARZAJĄCE TRAKTOWANIE BYŁEGO PREZESA SĄDU W ARESZCIE
Krzysztof S. jest podejrzanym w sprawie korupcji w krakowskich sądach apelacyjnych i w związku z tym zastosowano wobec niego tymczasowe aresztowanie. W trakcie pobytu w zakładzie karnym panu Krzysztofowi przydzielono jednoosobową, monitorowaną celę w obrębie oddziału dla tzw. więźniów niebezpiecznych. Wobec mężczyzny stosowano również środki kontroli osobistej: kazano mu rozebrać się do naga, przykucać i unosić ręce do góry. Co istotne, funkcjonariusz służby więziennej podczas wydawania podejrzanemu wymienionych poleceń podkreślał, że tego rodzaju czynności nie są wykonywane nawet wobec najbardziej niebezpiecznych przestępców. O szczegółach sprawy można przeczytać na stronei HFPC..
OPINIA PRZYJACIELA SĄDU HFPC DO TRYBUNAŁU W STRASBURGU DOTYCZĄCA PRZEMOCY POLSKIEJ POLICJI
HFPC przedstawiła opinię przyjaciela sądu Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka w sprawie pobicia dwóch mężczyzn przez funkcjonariuszy policji w trakcie interwencji. Do zdarzenia doszło w Krakowie w 2015 r., gdy policja wtargnęła do mieszkania jednego ze skarżących, ponieważ sądziła, że ukrywa się w nim osoba podejrzana o przestępstwo. Według skarżących po sforsowaniu drzwi funkcjonariusze rozpylili gaz łzawiący (choć w środku znajdowało się m.in. 5-miesięczne dziecko) i powalili na ziemię mężczyzn, a następnie zaczęli ich bić. Skarżący trafili do aresztu, lecz wkrótce potem zostali odwiezieni do szpitala, ponieważ w wyniku pobicia ich stan się pogarszał. Prokuratura oraz sąd nie znaleźli podstaw do wszczęcia postępowania w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy policji i postanowili umorzyć postępowanie. Więcej informacji o skali zjawiska przemocy policji i opinii złożonej do ETPC można znaleźć tutaj.
ŚMIERĆ IGORA STACHOWIAKA
W maju 2016 r. na Komendzie Policji we Wrocławiu zmarł Igor Stachowiak. Z pisemnej odpowiedzi udzielonej HFPC przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu wynika, że wobec Igora Stachowiaka dwukrotnie użyto paralizatora, w tym raz, gdy zatrzymany mężczyzna miał już założone kajdanki (odpowiedź KWP dostępna jest tutaj). Mężczyzna zmarł, mimo udzielonej pierwszej pomocy. W świetle najnowszych doniesień medialnych, sprawa ma charakter rozwojowy i wymaga zbadania pod kątem naruszenia zakazu tortur. Śledztwo w tej sprawie trwa od ponad roku.
SPRAWA DAMIANA G.
Damian G. zmarł w szpitalu w nocy z 8 na 9 września 2017 r. po zatrzymaniu przez radomską policję w sklepie sieci ?Biedronka? w związku z podejrzeniem dokonania kradzieży. Jak wynika z relacji świadków zdarzenia, pan Damian został wyniesiony ze sklepu bez butów, nie mógł iść o własnych siłach ? powłóczył nogami. Następnie zatrzymanego przetransportowano do komisariatu. Stamtąd trafił na izbę przyjęć radomskiego szpitala, gdzie zmarł tego samego dnia. Z relacji ojca wynika, że pielęgniarka przyjmująca Pana Damiana usłyszała jak jeden z funkcjonariuszy odebrał telefon i powiedział: ?Musiałem to zrobić, ale żyje?. Rodzina Damiana G. podejrzewa, że mogło dojść do przekroczenia uprawnień przez dokonujących zatrzymania funkcjonariuszy radomskiej policji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Więcej informacji dostępnych jest na stronie HFPC
TORTURY W TADŻYKISTANIE ? REKOMENDACJE KOMITETU PRZECIWKO TORTUROM ONZ
Komitet przeciwko Torturom ONZ (CAT) opublikował uwagi podsumowujące trzeci raport okresowy Tadżykistanu. Kolejny raz wskazał, że funkcjonariusze państwowi stosują tortury na porządku dziennym, a mimo to liczba osób pociągniętych do odpowiedzialności karnej za te przestępstwa jest znikoma. Dodatkowo podkreślono, że w kraju nie prowadzi się efektywnych śledztw w związku ze zgłoszeniami tortur. Komitet w swoich rekomendacjach odniósł się również bezpośrednio do śmierci U. B., 23-letniego studenta prawa brutalnie pobitego przez funkcjonariuszy milicji. HFPC w tej sprawie przygotowała opinię przyjaciela sądu.
ŚMIERTELNE POBICIE ? HISTORIA STUDENTA PRAWA
U.B. został zatrzymany i brutalnie pobity przez funkcjonariuszy milicji. Powodem ataku była noszona przez niego broda. Mężczyzna był katowany zarówno w miejscu zatrzymania, jak i na posterunku milicji. Po pewnym czasie stracił przytomność, a wtedy został przewieziony do szpitala w stanie krytycznym. U.B. nie odzyskał już przytomności i zmarł tydzień później. W związku z jego śmiercią prokuratura wszczęła postępowanie karne, jednak przyjęła błędną kwalifikację prawną czynu ? spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała ze skutkiem śmiertelnym zamiast stosowania tortur. Co więcej, nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności za śmierć studenta, mimo że naoczni świadkowie rozpoznali 4 funkcjonariuszy biorących udział w pobiciu.
5 DNI UMIERANIA W ARESZCIE ? HISTORIA KIEROWCY TAKSóWKI
HFPC przygotowała opinię przyjaciela sądu także w innej sprawie dotyczącej stosowania tortur przez tadżyckich funkcjonariuszy. Dotyczy ona 25-letniego kierowcy taksówki Sz. Z., który został zatrzymany przez funkcjonariuszy Agencji Kontroli Narkotyków pod zarzutem nielegalnego obrotu substancjami odurzającymi. W areszcie jego stan zdrowia zaczął się systematycznie pogarszać, ale objawy uznano za narkotykowy syndrom abstynencyjny. Po niespełna 5 dobach od zatrzymania mężczyzna zmarł. Biegli sądowi ostatecznie ocenili, że przyczyną śmierci było uderzenie tępym przedmiotem i nieudzielenie poszkodowanemu pomocy na czas. Mimo to śledczy nie podjęli żadnych działań, aby ustalić osoby odpowiedzialne za tę śmierć. TORTURY W TADŻYKISTANIE ? PORA NA DALSZE KROKI
W Uwagach podsumowujących Komitet przeciwko Torturom ONZ wskazał rekomendacje dla władz Tadżykistanu, których wdrożenie mogłoby ograniczyć stosowanie tortur w kraju. Przede wszystkim Komitet wskazuje, że przedstawiciele rządu powinni wyraźnie potępić wszelkie akty przemocy, których dopuszczają się funkcjonariusze państwowi i podkreślić, że nie będą one tolerowane. Ponadto władze powinny stworzyć krajowy mechanizm monitorowania postępowań dotyczących tortur.

Sprawdź także

RPO: anulować mandaty

W okresie pandemii policja naruszała wolność osobistą i prawo do prywatności – wykazują wyroki Sądu …