Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Tragiczne skutki żucia gumy

Tragiczne skutki żucia gumy

Bogdan G. zgłosił się na ostry dyżur laryngologiczny do szpitala z powodu utknięcia mu w przełyku gumy do żucia. Powód zakrztusił się gumą do żucia w godzinach porannych tego dnia w czasie jazdy samochodem. W wyniku działań lekarzy Bogdan G. w sądzie domagał się stosownego odszkodowania od Szpitala Klinicznego nr 2 im. H. Święcickiego AM Poznań.
I tak zażądał sumy 10.000 zł tytułem odszkodowania, na podstawie art. 444 § 1 kc, za uszkodzenie ciała i wywołanie rozstroju zdrowia; sumy 300.000 zł tytułem zadośćuczynienia, za krzywdę doznaną w wyniku uszkodzenia ciała oraz wywołania rozstroju zdrowia, i comiesięcznej renty na podstawie w wysokości 2000 zł. Żądał także ustalenia odpowiedzialności pozwanego za dalsze, mogące się pojawić w przyszłości, skutki zabiegu bronchoskopii wykonanego 25 listopada 2005 roku, a także zasądzenia zwrotu kosztów procesu.
Sąd Okręgowy w Poznaniu powództwo oddalił oraz orzekł o kosztach procesu.
Inne stanowisko zajął Sad Apelacyjny w Poznaniu, który ustalił, iz powód w wyniku przebytych 9 wysokospecjalistycznych operacji nosi rozległe i liczne blizny na szyi wzdłuż przebiegu mięśnia mostkowo ? obojczykowego, na klatce piersiowej i śródbrzuszu, ma zaniki mięśnia mostkowo ? sutkowo ? obojczykowego lewego i ograniczenie ruchomości w stawie barkowych prawym Wymagał po zakończeniu leczenia szpitalnego i ciągle wymaga zabiegów rehabilitacyjnych. Mając na uwadze nasilenie i czas trwania cierpień psychicznych i fizycznych u powoda, długotrwałość jego choroby i leczenia, rozmiar jego kalectwa i trwałość skutków wadliwego leczenia Sąd Apelacyjny uznał, że rekompensującą krzywdę na podstawie art. 445 kc będzie suma zadośćuczynienia 220.000 zł odpowiadająca aktualnym społecznym stosunkom majątkowym.
Pod wyrokiem podpisali się: przewodniczący: SSA Waldemar Kryślak ( sprawozdawca) Sędziowie: SA Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga i SA Jacek Nowicki Obszerne fragmenty uzasadnienia wyroku w zakładce ? z wokandy? Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …