Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Transgraniczne mediacje rodzinne

Transgraniczne mediacje rodzinne

W Berlinie odbyły się dziesiąte polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe.

Podczas spotkania dyskutowano o projekcie porozumienia pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości RP a Federalnym Ministerstwem Sprawiedliwości RFN o współpracy w zakresie mediacji transgranicznych w sprawach rodzinnych.
Jest to niezwykle istotny temat, z uwagi na rolę mediacji, zwłaszcza w sprawach rodzinnych, jako alternatywy dla postępowania sądowego, dającej możliwość wypracowania porozumienia na warunkach ustalonych przez strony sporu.
Dodatkowo, w trakcie spotkania poruszone zostały kwestie związane z przejęciem przez Polskę Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r., w tym priorytety polskiej Prezydencji w obszarze wymiaru sprawiedliwości.

Sprawdź także

16 Dni bez Przemocy

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s …