Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Transport publiczny inaczej

Transport publiczny inaczej

Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przesuwa o rok ? z 1 stycznia 2017 r. na 1 stycznia 2018 r. ? termin wejścia w życie niektórych przepisów ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Ma to umożliwić samorządom wywiązanie się z zadań w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego oraz wyeliminować ryzyko
utraty przez pasażerów dostępu do ulgowych biletów. O rok później wejdzie w życie m.in. przepis, zgodnie z którym rekompensatę otrzymywać będą wyłącznie przewoźnicy, z którymi organizatorzy, czyli jednostki samorządu terytorialnego, zawarli umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, a nie jak do tej pory wszyscy przewoźnicy stosujący ulgi ustawowe. Ustawa przewiduje, że podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim i w żegludze śródlądowej będą mogły ją nadal wykonywać na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2017 r. Do tej samej daty zachowają ważność zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych.
Sejm uchwalił ustawę 21 lipca 2016 r. 18 sierpnia br. podpisał ją prezydent. Ustawa wchodzi w życie 10 września br. Dz.U. 2016 poz. 1342

Sprawdź także

Krzywda ludzi w dokumencie

Amnesty na 21. festiwalu Millennium Docs Against Gravity Filmy o Izraelu i Palestynie, prawach kobiet …