Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Nie chcą orzekać z trollami

Nie chcą orzekać z trollami

W Sądzie Okręgowym w Warszawie sędziowie odmówili orzekania w towarzystwie sędziego Przemysława Radzika‼

W składzie orzekali: sędzia Anna Bator-Ciesielska jako przewodnicząca, sędzia Grzegorz Miśkiewicz oraz delegowany Przemysław Radzik.

Sędzia Bator – Ciesielska, odraczając rozprawę, wskazała m.in. art. 6 konwencji o ochronie praw człowieka i obywatela gwarantujący prawo do rzetelnego procesu przed niezawisłym i niezależnym sądem, z art. 7, 32 i 45 konstytucji, tj. zasadę praworządności, równości wobec prawa i prawa do sprawiedliwego procesu.

Sędzia podała w wątpliwość, czy sąd, w składzie którego orzeka Przemysław Radzik, jest sądem właściwie obsadzonym.

Kolejną podstawą był art. 66 ustawy o USP formułujący rotę ślubowania sędziego, która mówi, że każdy sędzia ma obowiązek „stać na straży prawa (…), a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości”.

Jak podkreśliła sędzia, takie ślubowanie złożyła dwukrotnie: najpierw przed prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim, a potem przed prezydentem Lechem Kaczyńskim.

Sędzia zapowiedziała również, że rozważy skierowanie pytania prejudycjalnego do TSUE. Pytanie ma dotyczyć tego, czy składy sędziowskie, w których zasiadają Michał Lasota i Przemysław Radzik, są właściwie obsadzonymi, bezstronnymi i niezawisłymi – czego wymaga art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Sprawdź także

Kucie lepszej przyszłości

Re-demokratyzacja jako Budowanie Lepszej Przyszłości John Morijn i sędzia Igor Tuleya  Od czasu przejęcia w Polsce …