Strona główna / Aktualności / Troska o europejską administrację

Troska o europejską administrację

Podczas ostatniej sesji Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której przedstawia propozycję rozporządzenia w sprawie otwartej, wydajnej i niezależnej europejskiej administracji. To odpowiedź na pogłębiającą się potrzebę zwiększenia przejrzystości prawa administracyjnego Unii. Na przestrzeni lat Unia Europejska przejęła wiele zadań,których realizacją zajmowały się jej instytucje. Powstało wiele organów, urzędów i agencji pełniących funkcje administracyjne. Coraz więcej obywateli i przedsiębiorców ma kontakt z administracją unijną składając wnioski o fundusze unijne, wnosząc skargi, czy zwracając się o dokumenty. Jak czytamy w uzasadnieniu wniosku, takiemu zwielokrotnieniu podmiotów i zwiększeniu złożoności procedur nie towarzyszyło kompleksowe i horyzontalne prawodawstwo, a prawo administracyjne Unii jest w istocie rozproszone. ? Propozycja, którą przedstawia Parlament Europejski to zachęta do rozpoczęcia prawdziwej dyskusji nad relacjami administracja unijna obywatel ? zauważył poseł Tadeusz Zwiefka, który jest koordynatorem Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Komisji Prawnej.
? Szczególnie teraz, gdy dla wielu obywateli Unia to skomplikowany, przerośnięty administracyjnie byt, warto by podjąć rękawice i zastanowić się, jak można zwiększyć przejrzystość procedur administracyjnych ? dodał. Dokument ustanawia proceduralne zasady regulujące każdy etap postępowania administracyjnego, od jego wszczęcia, poprzez przebieg aż do zakończenia postępowania, które umożliwią zapewnienie obywatelom skutecznych, przewidywalnych i dostępnych procedur.
? Jest to projekt nowatorski, przez niektóre instytucje oceniany dość ostrożnie, ale uważam, że czasem trzeba wyjść z nową świeżą propozycją, by osiągnąć cel. A tym celem jest udostępnienie obywatelom i administracji Unii kompleksowego i horyzontalnego postępowania administracyjnego ? podkreślił poseł Zwiefka. ? Z jednej strony obywatele i przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z jednolitych gwarancji proceduralnych, których będzie można dochodzić w sądach Unii, z drugiej administracja skorzysta z jasnego i jednolitego zestawu przepisów.
Tekst rezolucji wraz z propozycją rozporządzenia znajdą państwo tutaj. http://www.tzwiefka.pl/…/prawo-administracyjne-rezolucja.pl

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …