Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Troska o wizerunek sądownictwa

Troska o wizerunek sądownictwa

W siedzibie resortu sprawiedliwości odbyła się konferencja dla prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych. Spotkanie zostało zorganizowane przez Zespół ds. Standardów Komunikacji w Sądach Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Sądownictwa i dotyczyło komunikacji sądów z mediami. – Powołany przez ministra sprawiedliwości
i przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Zespół przedstawi dziś Państwu efekty swoich prac, dotyczące kształtowania polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądów ? powiedział rozpoczynając spotkanie Wojciech Hajduk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. – Standardy, do opracowania których został powołany Zespół, to nasza wspólna praca, która ma wesprzeć wymiar sprawiedliwości funkcjonujący w rzeczywistości medialnej – zaznaczył prof. Roman Hauser, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Podczas konferencji dyskutowano o tym jak prowadzić skuteczną strategię komunikacyjną i wizerunkową sądów, jaka jest w niej rola prezesa sądu, rzecznika prasowego oraz pozostałych sędziów. W spotkaniu udział wzięła dr hab. Ewa Marciniak z Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz insp. Mariusz Sokołowski, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji, którzy przedstawili modele komunikowania instytucji w przestrzeni publicznej oraz propozycje sposobów na budowanie i utrzymywanie profesjonalnych relacji z dziennikarzami. Przedstawiono także wyniki anonimowych ankiet, skierowanych do rzeczników prasowych sądów i dziennikarzy. Wypełniło je 50 rzeczników prasowych sądów i 153 dziennikarzy. Kwestionariusze wskazują na najważniejsze bariery we wzajemnej komunikacji sądów i mediów. Dodatkowo członkowie Zespołu omówili najważniejsze założenia standardów komunikacji sądów powszechnych z mediami. W najbliższym czasie zostaną one przedstawione sądom do zaopiniowania. Planowany termin przyjęcia standardów komunikacyjnych dla sądownictwa powszechnego to maj 2015 r.

Sprawdź także

Hołd generałów dla RPO

Dr hab. Adam Bodnar został uhonorowany zaszczytnym wyróżnieniem przyznawanym przez Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej. …