Troska RPO o więźniów

W skargach kierowanych do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich osoby pozbawione wolności podnoszą zarzut dotyczący obowiązku wypełniania druku potwierdzenia nadania korespondencji urzędowej. Są też skargi osób pozbawionych wolności dotyczące zakazu palenia tytoniu i używania papierosów elektronicznych w porze nocnej. W ocenie rzecznika, w świetle obowiązujących przepisów dopuszczalna jest jedynie sytuacja, gdy osadzony dobrowolnie wypełnia druk potwierdzenia nadania korespondencji i zgłasza się do funkcjonariusza Służby Więziennej, który po sprawdzeniu danych wydaje potwierdzenie przyjęcia korespondencji urzędowej. W sytuacji gdy osadzony nie ma wypełnionego druku nadania korespondencji, a chce dokonać wysyłki, przyjmujący korespondencję ma obowiązek wydać nadawcy potwierdzenie jej odbioru. Skargi, które nadal wpływają w tej sprawie do Biura Rzecznika pokazują, że mimo iż z obowiązujących przepisów prawa nie wynika obowiązek wypełniania druków potwierdzenia nadania korespondencji urzędowej przez osadzonych, funkcjonariusze Służby Więziennej w poszczególnych jednostkach penitencjarnych kierują się wytycznymi Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, a tym samym nakładają na osadzonych taki obowiązek. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie, a także o poinformowanie, na jakim etapie znajdują się zapowiadane prace legislacyjne mające na celu zmianę przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r.
Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły także skargi osób pozbawionych wolności dotyczące zakazu palenia tytoniu i używania papierosów elektronicznych w porze nocnej w oddziałach typu półotwartego. Zdaniem Rzecznika wprowadzony zakaz jest sprzeczny z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podlegających Ministrowi Sprawiedliwości oraz w środkach przewozu osób. Zgodnie z rozporządzeniem, osoby pozbawione wolności przebywające w zakładach karnych (aresztach śledczych) mają prawo do używania wyrobów tytoniowych w porze dziennej i porze nocnej: w aresztach śledczych i zakładach karnych typu zamkniętego – w wyznaczonych celach mieszkalnych oraz poza celami w miejscach i w czasie wyznaczonym przez kierownika jednostki; w zakładach karnych typu półotwartego i otwartego – poza celami mieszkalnymi, w miejscu i czasie wyznaczonym przez kierownika jednostki; w zakładach karnych typu półotwartego w przypadku zamknięcia cel w porze nocnej – w wyznaczonych celach mieszkalnych.
W zakładach karnych typu półotwartego skazani łamią wprowadzony zakaz i używają artykułów tytoniowych w innych niż wyznaczone do tego celu miejscach, np. w celi mieszkalnej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie podjęcia działań, które zapewnią skazanym odbywającym karę pozbawienia wolności w zakładach karnych typu półotwartego, w których cele są otwarte przez całą dobę, możliwość używania wyrobów tytoniowych w porze nocnej.

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …