Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe

Niepokój USA o sędziów RP

Komisja Spraw Zagranicznych Kongresu USA zaniepokojona ograniczaniem niezawisłości sędziowskiej i upolitycznianiem sądów donosi Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia.

29 sierpnia 2019r. Komisja Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych wystosowała list do Premiera Mateusza Morawieckiego list, gdzie ponowiła obawy o stan polskiej demokracji, zwłaszcza w związku z ograniczaniem niezawisłości sędziów i upolitycznianiem sądów.

Oto tłumaczenie listu na język polski

Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki

Komisja Spraw Zagranicznych

Izba Reprezentantów

2170 Rayburn House Office Building

Waszyngton DC 20515

www.foreignaffairs.house.gov

Jego Ekscelencja Mateusz Morawiecki

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

00-583 Warszawa

Al. Ujazdowskie 1/3

Polska

Drogi Panie Premierze,

Rok temu, ówczesny Przewodniczący i Najwyższy Rangą Członek Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów napisał do Pana o obawach na temat stanu praworządności w Polsce. Dzisiaj, my jako nowy Przewodniczący i Najwyższy Rangą Członek Parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych piszemy ponownie do Pana na zasadzie kontaktu dwustronnego, aby wyrazić nasze trwające zaniepokojenie kondycją demokracji w Polsce.

Jako wieloletni zwolennicy bliskich relacji między Stanami Zjednoczonymi a Polską, z wielką satysfakcją odnotowujemy przemianę transformacyjną, jaką Polska przeszła przez ostatnich kilka dekad, odrzucając jarzmo sowieckiej opresji. Jako ceniony sojusznik w Sojuszu Północnoatlantyckim Polska jest ważnym partnerem licznych operacji. Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo obywateli Polski i mieszkańców Europy znajduje swe odzwierciedlenie w rozlokowaniu ponad 2.000 personelu amerykańskiej armii w różnych programach militarnych w Polsce, włączając w to Zwiększoną Obecność Militarną na Flance Wschodniej oraz towarzyszące jej porozumienia dwustronne. Jesteśmy świadomi wyzwań, przed którymi Polska nadal stoi, zwłaszcza w aspekcie przeciwdziałania zagrożeniom ze strony rosnącej w siłę Rosji oraz w aspekcie ciągłej potrzeby wzmocnienia swej gospodarki i poprawy standardu życia Polaków. I mocno wspieramy Polskę w pokonaniu wszystkich trudności.

Jednocześnie nie możemy ignorować erozji demokracji w Polsce. Ograniczenie niezawisłości sędziowskiej i upolitycznienie sądownictwa, ataki na wolność wypowiedzi – takie jak wprowadzenie prawa zakazującego odwoływania się do współudziału niektórych Polaków w zbrodni Holocaustu, ale też intencjonalne ataki na wolności i prawa mniejszości w Polsce, to przykłady podupadających zasad demokratycznych. Rozwój tego zjawiska grozi zaprzepaszczeniem wysiłku i poświęcenia Polaków poniesionego w budowaniu nowoczesnego, demokratycznego społeczeństwa.

Wyrażamy przekonanie, że ograniczenie wolności słowa, refleksja historyczna i ataki na podstawowe zasady demokracji podważają demokratyczną wiarygodność Polski.

Pragniemy widzieć tętniącą polską demokrację, która służy ludziom i siłę Polski czerpiącą, podobnie jak siła Ameryki, z przyjętych i wcielanych w życie demokratycznych idei i wartości. Podążanie dalej ścieżką ograniczającą polskie wolności polityczne prowadziłoby do niepotrzebnej tragedii. Właśnie z tego powodu, jako przyjaciele i zwolennicy Polski, adresujemy te szczere, płynące z serca myśli do Pana.

Z wyrazami szacunku,

ELIOT L. ENGEL

Przewodniczący

MICHAEL Mc CAUL

Najwyższy Rangą Członek Komisji

foto: Architect of the Capitol [Public domain]

Sprawdź także

Nadal nie lubimy azylantów

Raport roczny Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu z wkładem przygotowanym przez HFPC Europejski Urząd …