Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Trudne egzaminy na adwokata i radcę

Trudne egzaminy na adwokata i radcę

W piątek 13 marca 2015 r. zakończyły się trwające 3 dni zawodowe egzaminy prawnicze ? adwokacki i radcowski. Zdający rozwiązywali zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. Egzaminy z prawa karnego i cywilnego trwały po 6 godzin. Egzaminy z prawa gospodarczego i administracyjnego trwały 8 godzin.W przypadku 13 zdających, będących osobami niepełnosprawnymi, czas trwania egzaminów wydłużono odpowiednio do 9 i 12 godzin. W ocenie zespołów powołanych do przygotowania zadań egzaminacyjnych, prawidłowe rozwiązanie zadań polegało: w przypadku zadań z prawa karnego i cywilnego ? na sporządzeniu apelacji w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta, w przypadku zadań z prawa gospodarczego: na egzaminie adwokackim – na sporządzeniu pozwu, natomiast na egzaminie radcowskim – na sporządzeniu umowy w oparciu o przedstawione stany faktyczne, zaś w przypadku zadań z prawa administracyjnego – na sporządzeniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta lub przedstawiony stan faktyczny.
Egzamin adwokacki przeprowadziły 33 komisje(w tym: w Białymstoku, Kielcach, Lublinie, Szczecinie, Toruniu, po 2 komisje w: Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i we Wrocławiu, 3 komisje w Katowicach i Krakowie oraz 12 komisji w Warszawie). Egzamin radcowski – 58 komisji (w tym: w Bydgoszczy, Koszalinie, Toruniu, Wałbrzychu i Zielonej Górze, po 2 komisje w: Białymstoku, Kielcach, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie i Szczecinie, po 3 komisje w: Gdańsku, Katowicach i Łodzi, 4 komisje w Poznaniu i we Wrocławiu, 6 komisji w Krakowie oraz 16 komisji w Warszawie).
W skład każdej komisji egzaminacyjnej weszło 8 osób: 4 sędziów – przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości oraz 4 adwokatów lub radców prawnych, delegowanych odpowiednio przez Naczelną Radę Adwokacką albo Krajową Radę Radców Prawnych. Frekwencja na egzaminach była bardzo wysoka.
Według nieoficjalnych danych uzyskanych z poszczególnych rad, do egzaminów przystąpiło 99% osób, które złożyły wnioski o dopuszczenie do egzaminów. Oficjalne dane będą znane po przesłaniu Ministrowi Sprawiedliwości dokumentacji z przebiegu egzaminów, w tym protokołów i odpisów uchwał. Zdający mieli możliwość sporządzania prac egzaminacyjnych, według własnego wyboru, pismem ręcznym lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.Około 99% zdającychwybrało rozwiązywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego. Na podstawie telefonicznych informacji uzyskanych od Przewodniczących poszczególnych komisji egzaminacyjnych ustalono, że egzamin przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Materiały egzaminacyjne zostały wydrukowane i dostarczone przy zachowaniu zasad poufności, do każdej komisji dostarczono nośniki z aplikacją do zdawania egzaminu. W razie zakłóceń w funkcjonowaniu aplikacji, zdający mieli możliwość skorzystania z pomocy informatyków zapewniających wsparcie techniczne. W czasie trwania egzaminu, w Ministerstwie Sprawiedliwości telefoniczny dyżur pełnili informatycy, celem rozwiązywania na bieżąco ewentualnych problemów związanych z działaniem aplikacji. Podczas egzaminu zdający mieli możliwość korzystania z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa. Dodatkowo, komisje egzaminacyjne zapewniły dostęp do stanowisk komputerowych, zawierających systemy informacji prawnych. Ogłoszenie wyników egzaminów przez pierwsze komisje egzaminacyjne spodziewane jest na początku kwietnia.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

PiS nie uznaje TS UE

„Znieważyła, nazywając dublerem”. Sędzia ma dyscyplinarkę za powołanie się na wyrok Trybunału w Strasburgu Łukasz …