Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Trwa dialog techniczny

Trwa dialog techniczny

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości informuje:że prowadzi dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zaprojektowanie, budowa, wdrożenie oraz szkolenia pracowników sądów z Systemu Informatycznego Wspomagającego Procesy Merytoryczne w sądach powszechnych – SIWPM. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w pracach będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia. Termin składania wniosków upłynął.

Sprawdź także

Złamano traktaty UE

Wyrok wydany przez polski Trybunał Konstytucyjny wprost stanowi, że stosowanie europejskiego prawa ponad polskim prawem …