Strona główna / Aktualności / Trwa reforma więziennictwa

Trwa reforma więziennictwa

Rozpoczęto wdrażanie w życie drugiego etapu ?oddziałów penitencjarnych?.

Tym samym nową, zdecydowanie uproszczoną strukturą organizacyjną objęte zostaną wszystkie jednostki penitencjarne o pojemności ponad 200 ? tu osadzonych. W połączeniu z pierwszym etapem (36 jednostek, 75 oddziałów penitencjarnych) łącznie w nowym systemie pracować będzie 126 jednostek, w których powołano 244 oddziały penitencjarne. Działania te poprzedzone zostały szerokim systemem szkoleń, w których uczestniczyło ponad sześciuset funkcjonariuszy. Przyjęte rozwiązania podlegają stałemu monitoringowi, by na bieżąco korygować mogące pojawiać się problemy. Przewiduje się, że nowe struktury zyskają zakładaną efektywność po około pół roku funkcjonowania.
W trakcie drugiego etapu o 10% zredukowana zostanie liczba etatów cywilnych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej. Etaty te zostaną przesunięte bezpośrednio do zakładów karnych, tak aby większa liczba funkcjonariuszy była zaangażowana w pracę z osadzonymi. Minister Sprawiedliwości podpisał zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej. Zasadniczym celem wprowadzenia nowej struktury organizacyjnej CZSW jest usprawnienie funkcjonowania podstawowej i centralnej jednostki organizacyjnej więziennictwa.
W zarządzeniu, w porównaniu do stanu dotychczasowego, nie tworzy się nowych komórek organizacyjnych. Wręcz przeciwnie, część zadań wykonywanych dotychczas przez wyodrębnione komórki, tj. Biuro Kontroli i Inspekcji, Wydział Nadzoru Właścicielskiego nad Przedsiębiorstwami Przywięziennymi i Zatrudnienia Osób Pozbawionych Wolności oraz Zespół Funduszy Europejskich, przypisuje się do realizacji funkcjonującym już zespołom merytorycznym.

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …