Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Trwa wymiana prezesów sądów

Trwa wymiana prezesów sądów

Już 113 prezesów i wiceprezesów zostało odwołanych przez Ministra Sprawiedliwości w trybie spec ustawy z lipca 2017 roku. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, realizując swoje nadzwyczajne uprawnienia nadane art. 17 ust 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, odwołał przed upływem ustawowo określonychkadencji wskazanych prezesów i wiceprezesów sądów, którzy zostali zastąpieni przez wymienione niżej osoby. Z uwagi na dynamikę zmian dane te mogą być nie pełne. SSP IUSTITIA uzupełnia dane na bieżąco. Obecnie na jej stronie stan zwolnionych sedziów na dzień 2.02.2018.
***
Ministerstwo Sprawiedliwości przeprowadziło analizę efektywności pracy sądów okręgowych w Częstochowie i Włocławku. Ocena szerokiego zakresu czynników wpływających na jakość pracy oraz przegląd ewidencji spraw i podstawowych wskaźników za pierwsze półrocze 2017 roku wykazały niezadawalającą efektywność tych sądów. Z analizy tej wynika
, że Sąd Okręgowy w Częstochowie w rankingu spraw karnych jest ostatni ze wszystkich 45 sądów okręgowych w Polsce. Średni czas trwania postępowania w sprawach niezałatwionych karnych w tym sądzie to aż 33 miesiące, co daje mu 44. pozycję, z kolei pod względem średniego czasu postępowania w sprawach karnych sąd ten znalazł się na 42. pozycji. Z kolei Sąd Okręgowy we Włocławku jest dopiero 42. w rankingu ogólnym wskaźnika opanowania wpływu, co oznacza, że w sądzie rosną zaległości. Sąd ten jest też ostatni pod względem wskaźnika odsetka wpływu spraw karnych ponownie wpisanych.
Nowym prezesem Sądu Okręgowego w Częstochowie z dniem 1 lutego 2018 r. zostanie sędzia Rafał Olszewski, wieloletni wiceprezes tego Sądu. Orzekał w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, pełnił też funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. Funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie z dniem 31 stycznia 2018 r. przestaje pełnić sędzia Adam Synakiewicz. Z kolei na nowego prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku z dniem 1 lutego 2018 r. powołana została sędzia Ewa Felińczak, absolwentka studiów podyplomowych dla sędziów sądów powszechnych na Uniwersytecie Gdańskim. Ma tytuł honorowy Sędziego Europejskiego roku 2015 przyznany przez Międzynarodową Komisję Prawników. Członek Kolegium Sądu Okręgowego we Włocławku, Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia i Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce. Funkcję prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku z dniem 31 stycznia 2018 r. przestaje pełnić sędzia Jolanta Górska. Nowych prezesów ? dotychczas na stanowiskach tych były wakaty ? z dniem 1 lutego 2018 r. mają także sądy okręgowe w Łodzi i Rzeszowie. Prezesem Sądu Okręgowego w Łodzi zostanie sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi Dariusz Limiera. Jest on m.in. absolwentem studiów podyplomowych w zakresie prawa europejskiego dla sędziów sądów powszechnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. To właśnie sędzia Dariusz Limiera prowadził sprawę największego w Polsce konfliktu klientów z bankami. W jednym z pierwszych w Polsce pozwów zbiorowych klienci domagali się zmiany zasad oprocentowania kredytów hipotecznych. Sędzia Limiera wydał wyrok, w którym uznał banki za winne zawyżania rat.
Natomiast w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie stanowisko prezesa obejmuje sędzia Rafał Puchalski, absolwent m.in. studiów podyplomowych dla sędziów sądów powszechnych w zakresie prawa europejskiego dla sędziów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia ? oddział w Przemyślu. Specjalista z prawa karnego, zaangażowany w działalność na rzecz propagowania wiedzy prawniczej wśród dzieci i młodzieży.
Analiza jakości pracy oraz przegląd ewidencji spraw i podstawowych wskaźników za pierwsze półrocze 2017 roku wykazały również niezadawalającą efektywność sądów rejonowych w Tarnobrzegu i Wieliczce. Sąd w Tarnobrzegu znalazł się na 291. pozycji w rankingu spraw cywilnych ogółem, zaś sąd w Wieliczce na 298. miejscu w ogólnym rankingu sądów rejonowych w kraju pod względem wskaźnika średniego czasu trwania spraw niezałatwionych.
Prezesem Sądu Rejonowego w Wieliczce z dniem 1 lutego 2018 r. zostanie sędzia Agata Maniecka Kurotaki. Z dniem 31 stycznia 2018 r. funkcję tą przestaje pełnić sędzia Ewa Ługowska. Na stanowisko prezesa Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu z dniem 1 lutego 2018 r. powołano sędzię Karolinę Barańską. Z dniem 31 stycznia 2018 r. funkcję prezesa przestaje pełnić sędzia Ziemowit Czech.
Nowych prezesów ? dotychczas na stanowiskach tych były wakaty ? będą miały także z dniem 1 lutego 2018 r. sądy rejonowe: w Kętrzynie ? sędzia Tomasz Cichocki, w Gdyni – sędzia Elżbieta Nawara, w Choszcznie – sędzia Tomasz Klimczak, we Włocławku – sędzia Dariusz Braciszewski oraz w Opocznie ? sędzia Mirosława Makowska.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Blokada kont bankowych

Sprawa prokuratorskiej blokady środków na koncie bankowym. Wystąpienie RPO do MS Przepisy dotyczące blokady przez …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Trwa wymiana prezesów sądów

Trwa wymiana prezesów sądów

W celu określenia efektywności sądów powszechnych dokonano szczegółowej analizy ewidencji spraw i podstawowych wskaźników za pierwsze półrocze 2017 roku. Wynika z niej, że najgorszy w całym kraju wskaźnik opanowania wpływu spraw w porównaniu z innymi sądami okręgowymi ma Sąd Okręgowy w Gdańsku. To znaczy, że do tegosądu wpływa więcej spraw niż jest załatwianych i wciąż rosną tam zaległości. Pozostałe wskaźniki efektywności pracy sądu również są niskie, co spowodowało, że Sąd Okręgowy w Gdańsku zajął w zestawieniu obejmującym wszystkie 45 sądów okręgowych w kraju pozycję 43. Również podległe mu sądy rejonowe uplasowały się na jednych z ostatnich miejsc. Na wynik ten wpływ miał m.in. średni czas trwania spraw niezałatwionych, który w Sądzie Rejonowym w Sopocie jest najdłuższy w całej Polsce i wynosi prawie 16 miesięcy.
W Sądzie Rejonowym Gdańsk Południe czekało się na wyrok prawie najdłużej w kraju – sąd ten zajął miejsce przedostatnie, z czasem oczekiwania średnio ok. 9 miesięcy. Aby poprawić efektywność Sądu Okręgowego w Gdańsku na stanowisko jego prezesa z dniem 18 października 2017 roku został powołany sędzia Rafał Terlecki, który orzeka w tym sądzie od 2008 roku, a w latach 2010-2016 był jego wiceprezesem. Odpowiadał wówczas m.in. za nadzór administracyjny nad pionem cywilnym, politykę informacyjną sądu, współpracę z Radą Ławniczą, sprawował również nadzór nad działalnością kuratorów zawodowych i społecznych w sprawach rodzinnych i nieletnich, nad lekarzami sądowymi, biegłymi, mediatorami ws. cywilnych, a od 2014 roku zajmował się również działalnością sądu na polu edukacji prawnej młodzieży. Obecnie pełni funkcję rzecznika prasowego tego sądu oraz wizytatora.
Z dniem 17 października 2017 roku sędzia Przemysław Banasik został odwołany z funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku. W związku z upływem kadencji prezesa Sądu Rejonowego w Sopocie stanowisko to obejmie z dniem 18 października 2017 roku sędzia Izabella Retyk z Sądu Okręgowego w Gdańsku.
Wcześniejsze analizy wykazały także, że sędziowie Sądu Okręgowego w Białymstoku oraz Sądu Okręgowego w Suwałkach rozpatrują nawet o prawie 30 procent mniej spraw niż sędziowie z innych sądów okręgowych apelacji białostockiej, co przekłada się na najniższą liczbę spraw zakończonych przez jednego sędziego.
W celu poprawienia wyników Sądu Okręgowego w Suwałkach na stanowisko jego prezesa z dniem 18 października 2017 roku powołano sędziego Jacka Sowula, który obecnie pełni funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego Sądu Okręgowego oraz wizytatora. Wcześniej sędzia Sowul był wieloletnim prezesem Sądu Rejonowego we Suwałkach. Sędzia Danuta Poniatowska została 17 października 2017 roku odwołana z funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach.
Nowym prezesem Sądu Okręgowego w Białymstoku z dniem 18 października 2017 roku została sędzia Jolanta Korwin-Piotrowska, delegowana do tego sądu od 1 września 2017 roku do końca lutego 2018 roku. Pani sędzia jest członkiem Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Pełni też funkcję komisarza białostockiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich ?Iustitia?, przez wiele lat była wiceprezesem tego stowarzyszenia. Zasiada w Radzie Fundacji Dom Sędziego Seniora, która ma za zadanie pomagać samotnym i chorym sędziom w stanie spoczynku. Z dniem 17 października 2017 r. odwołany został prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku Przemysław Wasilewski. Ocena efektywności pracy sądów wykazała również, że sądy rejonowe w Białymstoku i Augustowie zajęły dalekie miejsca w wykazie pod względem stopnia opanowania wpływu. Dlatego dla poprawy tej sytuacji w Sądzie Rejonowym w Białymstoku stanowisko prezesa obejmie z dniem 18 października 2017 roku sędzia Beata Gnatowska. Dotychczasową funkcję 17 października 2017 r. straciła sędzia Katarzyna Anna Dąbrowska-Doroszczyk. Sędzię Jolantę Dubińską-Francke na stanowisku prezesa Sądu Rejonowego w Augustowie zastąpi z dniem 18 października 2017 roku sędzia Agnieszka Karwowska z Sądu Rejonowego w Grajewie.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości
****
W związku z informacjami zamieszczonymi 17 października 2017 r. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa zwróciło się do ministra sprawiedliwości z żądaniem przedstawienia szczegółowych powodów odwołania z funkcji prezesów sędziów sądów okręgowych w Białymstoku, w Elblągu, w Gdańsku i w Suwałkach oraz prezesów sądów rejonowych w Augustowie i w Białymstoku.
Dotychczas odwołanie prezesa sądu przed upływem kadencji było możliwe wyłącznie po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Negatywna opinia Rady była dla ministra sprawiedliwości wiążąca.
Wspomniane odwołania prezesów sądów minister sprawiedliwości przeprowadził na podstawie znowelizowanej ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych, która nie została zawetowana przez Prezydenta RP. Zwalnia ona ministra sprawiedliwości z obowiązku zasięgnięcia opinii Rady, ale istnieją poważne wątpliwości, czy jest zgodna z Konstytucją.
Sędzia Waldemar Żurek Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Sądownictwa

Sprawdź także

Blokada kont bankowych

Sprawa prokuratorskiej blokady środków na koncie bankowym. Wystąpienie RPO do MS Przepisy dotyczące blokady przez …