Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Trzeba pomóc Białorusinom

Trzeba pomóc Białorusinom

Human Rights House Network, organizacja zrzeszająca 70 organizacji pozarządowych z 15 państw, wydało oświadczenie w sprawie Białorusi. Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest częścią sieci. W stanowisku wyrażono sprzeciw wobec masowych zatrzymań, użycia przemocy przez służby porządkowe wobec dziennikarzy, demonstrantów oraz działaczy opozycyjnych.

Wśród dotkliwie pobitych znaleźli się kandydaci na prezydenta Vladimir Nekliaev, Vital Rymasheuski oraz Andrei Sannikov. Zgodnie z oficjalnymi informacjami ponad 600 osób zostało aresztowanych. W nocy 20 grudnia 2010 r. funkcjonariusze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz KGB wtargnęli do pomieszczeń Domu Praw Człowieka ?Viasna?. 10 osób zostało zatrzymanych, skonfiskowano ich dokumenty i komputery na których pracowali. Jak wskazuje Human Rights House, tego typu zachowanie i sytuacje ilustrują jak opresyjny reżim panuje na Białorusi. Działania podjęte wobec działaczy z Domu Praw Człowieka ?Viasna? stanowią ograniczenie praw człowieka, w szczególności prawa do ochrony działalności na rzecz praw człowieka na szczeblu narodowym i międzynarodowym (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka).
Human Rights House Network wezwał do natychmiastowego: – zwolnienia dziennikarzy, działaczy na rzecz praw człowieka – zwolnienia kandydatów na prezydenta oraz demonstratorów – zaprzestania używania siły wobec działaczy opozycyjnych, prowadzenia nierzetelnych śledztw oraz pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców – zapewnienia, że nie będzie stosowany areszt ani inne środki administracyjne wobec demonstrantów – zapewnienia sprawiedliwego procesu zgodnie ze standardami międzynarodowymi – zapewnienia obywatelom Białorusi możliwości wykonywania swoich praw – umożliwienia działaczom na rzecz praw człowieka na Białorusi możliwości wykonywania swojej pracy, jak wynika to z gwarancji zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Pod oświadczeniem podpisało się 63 europejskich organizacji pozarządowych.
List z protestem przeciwko łamaniu praw człowieka na Białorusi wystosowała także Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Sprawdź także

Honor i odwaga nagrodzone

Adam Bodnar, były rzecznik praw obywatelskich oraz Grupa Granica to tegoroczni laureaci Nagrody Stowarzyszenia im. …