Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Trzy filary pracy więźnia

Trzy filary pracy więźnia

Każdy z nas płaci miesięcznie na utrzymanie więźnia 3.150 zł., te koszty ciągle wzrastają, jednocześnie ok 70 % więźniów nie pracuje (…) w związku z powyższym zdecydowaliśmy się na wprowadzenie pilotażowego programu pracy więźniów ? mówił na konferencji prasowej sekretarz stanu Patryk Jaki. Program pracy więźniów składać się będzie z trzechfilarów: Program budowy 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych, Rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów[ustawa], Ulg dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów [ustawa]. W pierwszym filarze zakładane jest zrealizowanie w latach 2016-2023 programu budowy 40 hal przemysłowych przy zakładach karnych, w których będą mogli pracować więźniowie.

Środki będą pochodzić z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Środki na ten Fundusz pochodzą z potrąceń z wynagrodzeń więźniów, zatem program nie będzie finansowany z pieniędzy podatników. Drugi filar polega na rozszerzeniu zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów. Obecnie więźniowie mogą wykonywać na rzecz samorządów jedynie prace porządkowe. Wprowadzenie nowej regulacji pozwoli samorządom na uzyskanie wsparcia więźniów przy wykonywaniu wszelkich zadań samorządu, o ile będą je wykonywały podmioty wskazane w odpowiednim przepisie.

Ostatni filar dotyczy wprowadzenia większych ulg dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają więźniów. Ulga ta obecnie funkcjonuje jako dotacja dla przedsiębiorcy i finansowana jest ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Zwiększenie kwot potrąceń z wynagrodzeń więźniów na ten fundusz sprawi, że większa liczba przedsiębiorców będzie zainteresowana współpracą z zakładami karnymi celem zatrudnienia więźniów w 40 halach wybudowanych w ramach programu. Program jest rewolucyjny i trudny, ale musimy reformować polskie państwo ? zakończył wiceminister Patryk Jaki .

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Krzywda ludzi w dokumencie

Amnesty na 21. festiwalu Millennium Docs Against Gravity Filmy o Izraelu i Palestynie, prawach kobiet …