Finansowanie pomostowe
Strona główna / Szczypta soli / Trzy lata prezydentury

Trzy lata prezydentury

6 sierpnia 2013 r. mijają trzy lata od złożenia przez Bronisława Komorowskiego wobec Zgromadzenia Narodowego przysięgi i objęcia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kancelaria Prezydenta przygotowała publikację, która zawiera podstawowe informacje dotyczące aktywności Prezydenta RP w tym okresie. Z mocy ustawy zasadniczej Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Prezydent Bronisław Komorowski dąży do zwiększenia konkurencyjności Polski poprzez aktywność w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego, wspieranie rozwoju Polski oraz promocję nowoczesnego patriotyzmu.
Kluczowymi metodami działania Prezydenta RP są dialog i otwartość. Jego prezydentura służy budowaniu przestrzeni dyskusji i poszukiwaniu porozumienia w najważniejszych dla Polski sprawach, ponad podziałami politycznymi i partyjnymi. Ogromnym wsparciem dla Prezydenta jest Pierwsza Dama Anna Komorowska. Jej działalność została także przybliżona w niniejszej publikacji. Publikację dopełniają informacje o Kancelarii Prezydenta RP, lista inicjatyw legislacyjnych i wizyt zagranicznych, a także kalendarium, ilustrujące codzienną aktywność Prezydenta i Jego Małżonki.
Powstał więc kolejny panegiryk o działalności Pana Prezydenta. Autor portalu o dokonaniach Pana Prezydenta i o tym jak jego działalność oceniają Polacy został skazany przez sąd. Ot taki kolejny dowód na istnienie trwałych fundamentów polskiej demokracji ….

Sprawdź także

Tako rzecze sędzia

Mam poczucie, że nie jesteśmy sprawiedliwie traktowani, że nie jesteśmy traktowani jak pełnoprawni członkowie wspólnoty, …