Najnowsze informacje
Strona główna / Szczypta soli / Trzy lata prezydentury

Trzy lata prezydentury

6 sierpnia 2013 r. mijają trzy lata od złożenia przez Bronisława Komorowskiego wobec Zgromadzenia Narodowego przysięgi i objęcia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kancelaria Prezydenta przygotowała publikację, która zawiera podstawowe informacje dotyczące aktywności Prezydenta RP w tym okresie. Z mocy ustawy zasadniczej Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Prezydent Bronisław Komorowski dąży do zwiększenia konkurencyjności Polski poprzez aktywność w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego, wspieranie rozwoju Polski oraz promocję nowoczesnego patriotyzmu.
Kluczowymi metodami działania Prezydenta RP są dialog i otwartość. Jego prezydentura służy budowaniu przestrzeni dyskusji i poszukiwaniu porozumienia w najważniejszych dla Polski sprawach, ponad podziałami politycznymi i partyjnymi. Ogromnym wsparciem dla Prezydenta jest Pierwsza Dama Anna Komorowska. Jej działalność została także przybliżona w niniejszej publikacji. Publikację dopełniają informacje o Kancelarii Prezydenta RP, lista inicjatyw legislacyjnych i wizyt zagranicznych, a także kalendarium, ilustrujące codzienną aktywność Prezydenta i Jego Małżonki.
Powstał więc kolejny panegiryk o działalności Pana Prezydenta. Autor portalu o dokonaniach Pana Prezydenta i o tym jak jego działalność oceniają Polacy został skazany przez sąd. Ot taki kolejny dowód na istnienie trwałych fundamentów polskiej demokracji ….

Sprawdź także

Bezzasadny pozew

Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił w czwartek – jako bezzasadny- pozew kandydata do rady miasta …