Najnowsze informacje
Strona główna / Licytacje komornicze nieruchomości / Trzy licytacje w Szamotułach

Trzy licytacje w Szamotułach

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach – Rafał Szulc, informuje,że 4 grudnia odbędzie się 1. licytacja nieruchomości nieruchomości – KW o nr PO2A/00023355/6; natomiast 6 grudnia 2. licytacja nieruchomości KW o nr PO1A/00044737/4 a także 2. licytacja nieruchomości KW o nr PO1A/00052246/4. Oto komornicze komunikaty: O B W I E S Z C Z E N I E O P I E R W S Z E J L I C Y T A C J I N I E R U C H O M O Ś C I
Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym w Szamotulach – Rafal Szulc, działając na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc – podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 4 grudnia 2012r. o godz 10:00 w sali nr 301 Sądu Rejonowego w Szamotułach, Al. 1 Maja 5a, odbędzie się: 1. licytacja nieruchomości opisanej jako: lokal stanowiący odrębną nieruchomość oznaczony nr 2 w budynku nr 2 położony w miejscowości Tuczępy, gm. Międzychód o powierzchni 50,59 m2 wraz z przynależnym boksem w budynku gospodarczym o powierzchni 44,85 m2 dla którego Sąd Rejonowy w Szamotułach, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr PO2A/00023356/3 wraz z udziałem wynoszącym 37/100 części w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę 54/5 o powierzchni 0,1351 ha dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr PO2A/00023355/6.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 50.700,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 38.025,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 5.070,00 zł w sali nr 301 Sądu Rejonowego w Szamotułach.
Rękojmię należy złożyć w gotówce przed rozpoczęciem licytacji, tj. o godzinie 10:00 w sali nr 301 Sądu Rejonowego w Szamotułach, bądź wpłacić przelewem na rachunek bankowy komornika w Banku Spółdzielczym Duszniki – nr 50907200022004040195270001 z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na rachunek przed dniem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.
O B W I E S Z C Z E N I E O D R U G I E J L I C Y T A C J I N I E R U C H O M O Ś C I
Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Szamotulach – Rafal Szulc, działając na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc – podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 6 grudnia 2012r. o godz 12:30 w sali nr 205 Sądu Rejonowego w Szamotułach, Al. 1 Maja 5a, odbędzie się: 2 licytacja nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 579/2 o powierzchni 0,0299 ha, położonej w Nowej Wsi, gm. Wronki, powiat szamotulski, przy ul. Staromiejskiej 1. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej – lewy segment o powierzchni użytkowej 72,55 m2 oraz wiatą o powierzchni użytkowej 10,00 m2. Dla w.w. nieruchomości Sąd Rejonowy w Szamotułach prowadzi ksiegę wieczystą o numerze PO1A/00044737/4.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 106.600,00zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 71.066,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10.660,00 zł w sali nr 205 Sądu Rejonowego w Szamotułach.
Rękojmię należy złożyć w gotówce przed rozpoczęciem licytacji, tj. o godzinie 12:30 w sali nr 205 Sądu Rejonowego w Szamotułach, bądź wpłacić przelewem na rachunek bankowy komornika w Banku Spółdzielczym Duszniki – nr 50907200022004040195270001 z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na rachunek przed dniem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

O B W I E S Z C Z E N I E O D R U G I E J L I C Y T A C J I N I E R U C H O M O Ś C I
Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym w Szamotulach – Rafal Szulc, działając na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc – podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 06-12-2012r. o godz 13:00 w sali nr 205 Sądu Rejonowego w Szamotułach, Al. 1 Maja 5a, odbędzie się: 2. licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, tereny mieszkaniowe, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 69/9 o powierzchni 0,0963 ha położonej w Koninie nr 10a, gmina Pniewy. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej – prawy segment o powierzchni użytkowej 144,30 m2 (+ piwnica 77,85 m2) oraz budynkiem gospodarczym w zabudowie bliźniaczej – prawy segment o powierzchni użytkowej 18,35 m2. Dla w.w. nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szamotułach prowadzi księgę wieczystą o nr PO1A/00052246/4
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 188.700,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 125.800,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 18.870,00 zł w sali nr 205 Sądu Rejonowego w Szamotułach.
Rękojmię należy złożyć w gotówce przed rozpoczęciem licytacji, tj. o godzinie 13:00 w sali nr 205 Sądu Rejonowego w Szamotułach, bądź wpłacić przelewem na rachunek bankowy komornika w Banku Spółdzielczym Duszniki – nr 50907200022004040195270001 z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na rachunek przed dniem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. (Sporządził: KM )

Sprawdź także

Obwieszczenie o 2. licytacji lokalu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Tomasz Zarzycki na podstawie art. 953 …