TS UE o prześladowaniu

TSUE: Opinia rzecznika generalnego w sprawie kobiet afgańskich (także polskiej Straży Granicznej do sztambucha). Komunikat i opinia

Zdaniem rzecznika generalnego Jeana Richarda de la Tour w sprawach połączonych C-608/22 i C-609/22, środki dyskryminujące przyjęte przez reżim talibów wobec kobiet afgańskich stanowią, ze względu na ich skumulowany skutek, prześladowanie. Nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby dane państwo członkowskie uznało w odniesieniu do tych kobiet istnienie uzasadnionej obawy przed prześladowaniem ze względu na płeć, bez konieczności poszukiwania innych elementów właściwych dla ich uwarunkowań osobistych.

Cały tekst na monitorkonstytucyjny.ue

Sprawdź także

Wybór Polaka do ETPC

Kadencja sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ramienia Polski – prof. dr hab. Krzysztofa Wojtyczka – …