Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Turniej Moot Court

Turniej Moot Court

Czteroosobowa drużyna warszawskich aplikantów adwokackich zwyciężyła turniej sądowy Moot Court przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Nagrodą w konkursie jest wyjazd do Strasburga i udział w posiedzeniu ETPCz.

Finał odbył się 15 grudnia w Warszawie. Wzięły w nim udział aplikanci adwokaccy z Warszawy i Zielonej Góry. Warszawę reprezentowali apl. adw.: Grzegorz Kukowka, Michał Magdziak, Filip Janeczko i Marcin Kurzynowski. Z Zielonej Góry w finale uczestniczyli apl. adw.: Agnieszka Rogoza, Bartosz Jaroni, Krzysztof Tomaszewicz i Kornel Sadowski.

Przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka grupa warszawska występowała w imieniu skarżącego, który zarzucał państwu X ograniczenie prawa do obrony i przewlekłość tymczasowego aresztowania. Grupa zielonogórska reprezentowała rząd państwa X.

Niewielką różnicą punktów zwyciężyli aplikanci z Warszawy. Wystąpienia oceniało jury w składzie: sędzia Wojciech Hermeliński, adw. Justyna Metelska, adw. Monika Gąsiorowska, r.pr. Magdalena Krzyżanowska-Mierzewska, adw. Mikołaj Pietrzak. Jury w uzasadnieniu podkreślało wyrównany poziom wystąpień i imponującą wiedzę nt. orzecznictwa ETPCz. W ocenie brano pod uwagę poprawność argumentacji, strukturę wypowiedzi, zdolności oratorskie oraz jakość odpowiedzi na pytania składu sędziowskiego.

Jury przyznało również wyróżnienie dla najlepszego pisma, otrzymali ją apl. Mateusz Szurman i Mateusz Korzeniak z izby krakowskiej. Wybrano również najlepszego mówcę – został nim Mateusz Szurman.

Turniej Moot Court został zorganizowany po raz pierwszy przez Naczelną Radę Adwokacką w związku z obchodzonymi w tym roku obchodami 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej oraz z okazji 25. rocznicy ratyfikacji Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności przez Polskę i uznania jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Do konkursu zgłosiło się ponad 20 grup aplikanckich. Składał się on z etapu pisemnego oraz ustnego. W ramach etapu pisemnego drużyny przygotowały skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz odpowiedź rządu na skargę innej, wylosowanej drużyny. W etapie ustnym, do którego zakwalifikowanych zostało 8 drużyn, aplikanci mieli za zadanie wziąć udział w symulacji rozprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Do finału przeszły dwie najlepsze drużyny.

Turniej przygotowała Komisja Praw Człowieka przy NRA.

Sprawdź także

Honor i odwaga nagrodzone

Adam Bodnar, były rzecznik praw obywatelskich oraz Grupa Granica to tegoroczni laureaci Nagrody Stowarzyszenia im. …