Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Tyle wolności ile godności

Tyle wolności ile godności

Prawnicy z całej Polski dyskutowali w Bydgoszczy o wolności człowieka Konferencja naukowa pt. ?Wolność człowieka ? problemy filozoficzne i prawne? pod honorowym patronatem pierwszego prezesa Sądu Najwyższego RP, prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf odbyła się 15 października br. w bydgoskim Hotelu ?Pod Orłem?. Spotkanie zorganizował Związek PrawnikówPolskich z siedzibą w Bydgoszczy oraz Bydgoska Izba Adwokacka. W konferencji wzięli udział znakomici goście w tym prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, sędzia Dariusz Zawistowski, prezes Sądu Najwyższego i przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, sędzia Wiesław Błuś, prezes Sądu Najwyższego, Mirosław Trzecki, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, mec. Michał Rościszewski, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych, SSO Mariola Urbańska-Trzecka, prezes Zarządu Stowarzyszenia Iustitia, SSR Patrycja Pacholska-Stolarz prezes Stowarzyszenia Temida,. Ponadto w konferencji uczestniczyli: Michał Stasiński, poseł na Sejm RP, Roman Jasiakiewicz, radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Jerzy Duży, prokurator okręgowy w Bydgoszczy, przedstawiciele bydgoskiego środowiska akademickiego: SSO Wiktor Zgoliński, dziekan Wydziału Prawa KPSW i dr hab. Janusz Kutta, prof. nadzw. KPSW oraz licznie zgromadzeni adwokaci i aplikanci Bydgoskiej Izby Adwokackiej. Konferencję otworzyli gospodarze adw. Justyna Mazur, dziekan ORA Bydgoszcz oraz sędzia Włodzimierz Hilla, prezes ZPP z siedzibą w Bydgoszczy. Pani dziekan powitała gości słowami: – Zaszczytem dla bydgoskiego środowiska prawniczego jest obecność tak wielu znamienitych gości. Wiedzcie państwo, że ten dzień jest dla nas świętem. Prezes ZPP z siedzibą w Bydgoszczy, powiedział: – Jest to kolejna, czwarta konferencja, którą organizujemy. Zdecydowaliśmy, że wolność jest to taka materia, której warto poświęcić więcej uwagi, poczynając od zagadnień ogólnofilozoficznych, na prawie konstytucyjnym kończąc. Mamy nadzieję, że ta konferencja pozwoli nam wszystkim to zagadnienie przybliżyć, jak również okoliczności, które dla wolności stanowią zagrożenie. Następnie głos zabrała pierwsza prezes Sądu Najwyższego, prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf: – Wolności człowieka zwykle nie są wygodne dla władzy. Cel polityczny nie może uświęcać posłużenia się dowolnym środkiem dla jego osiągnięcia. Władza jest skrępowana nie tylko tym, na co sama się zgodziła, ale powinna uwzględniać słuszny interes indywidualny z punktu widzenia zwolenników niczym nieograniczonej suwerenności państwa, a tych jest przecież wielu – powiedziała prof. Małgorzata Gersdorf. W pierwszej sesji filozoficzno-prawnej zebrana na sali publiczność wysłuchała wystąpień dr Nataszy Szutty i dr Artura Szutty, którzy postawili pytanie ?Czy istnieje wolna wola??. Następnie prof. dr hab. Jerzy Zajadło przedstawił zagadnienie ?Prawnych ograniczeń wolności człowieka?, a dr hab. Sebastian Sykuna, prof. Uniwersytetu Gdańskiego ?Pozaprawnych ograniczeń wolności człowieka?. Kolejni prelegenci pochylili się nad zagadnieniem ?Klauzuli sumienia? (dr hab. Oktawian Nawrot, prof. Uniwersytetu Gdańskiego) oraz ?Religii jako źródła wolności człowieka? (prof. dr hab. Bartosz Rakoczy). Moderatorem pierwszej sesji był dr Dariusz Kala, sędzia Sądu Najwyższego. Drugą część konferencji, sesję dogmatyczno-prawną poprowadził sędzia Włodzimierz Hilla. W tej części przedmiot rozważań prelegentów stanowiło najpierw zagadnienie ?Wolności człowieka od prawa karnego? (w roli referenta wystąpił prof. dr hab. Robert Zawłocki; w roli koreferenta dr Dariusz Kala, sędzia Sądu Najwyższego), a następnie temat ?Nowoczesne technologie a autonomia woli w prawie cywilnym? (referent: prof. dr hab. Fryderyk Zoll; koreferent: prof. dr hab. Piotr Machnikowski). Gorącą dyskusję wywołało zwłaszcza ostatnie wystąpienie ?Ochrona konstytucyjnych wolności i praw człowieka w drodze bezpośredniego stosowania konstytucji? (referent: dr Bohdan Zdziennicki, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku; koreferent: dr hab. Barbara Nita-Światłowska, prof. Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie). W bydgoskiej konferencji wzięło udział blisko 150 osób. Wszystkie wystąpienia prowokowały publiczność zebraną na sali do długiej i ożywionej dyskusji. Podsumowując przebieg konferencji Prezes ZPP, Włodzimierz Hilla podziękował za tak liczne przybycie i gorącą dyskusję oraz przypomniał, że trwały ślad tego wydarzenia będzie stanowić pokonferencyjna publikacja.

Sprawdź także

Sprawki Miśki Adwokatki

1 czerwca rusza II edycja akcji edukacyjnej „Bajeczni Adwokaci”. Do przedszkoli i szkół ruszą adwokatki …