Strona główna / Aktualności / Tylko jeden świadek koronny

Tylko jeden świadek koronny

W Departamencie do spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Generalnej zostało opracowane sprawozdanie dotyczące stosowania w 2014 r. ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym. Z tego sprawozdania wynika, że w 2014 r. Prokurator Generalny tylko wobec 1 podejrzanego wyraził zgodę na wystąpienie do sądu okręgowego o dopuszczenia dowodu z jego zeznań jako świadka koronnego. Sąd uwzględnił ten wniosek. W latach wcześniejszych (2011 r. i 2012 r.), dopuszczono takich świadków po 4. w każdym roku. Dowód ten nie był więc nadużywany i skorzystano z niego rzeczywiście w wyjątkowym przypadku.
W latach 1998 – 2014 dopuszczono w śledztwach prowadzonych w prokuraturach dowody z zeznań 111 świadków koronnych, w tym w: 1998 r. – 3, 1999 r. – 8, 2000 r. – 12, 2001 r. – 23, 2002 r. – 5, 2003 r. – 12, 2004 r. – 4, 2005 r. – 7, 2006 r. ? 6, w 2007 r. – 6, 2008 r. – 6, 2009 r.- 1, 2010 r. – 8, 2011 r. – 4, 2012 r. – 4, 2013 r. – 1, 2014 r. – 1 (według roku wydania postanowienia przez sąd). Wszystkie wnioski prokuratorów okręgowych i prokuratorów apelacyjnych o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka koronnego zostały uwzględnione przez właściwe sądy.
Prokurator Krajowy w okresie od 31 sierpnia 2006 r. do 30 marca 2010 r. wyraził zgodę na wystąpienie do sądów okręgowych z wnioskami o dopuszczenie ogółem 18 świadków koronnych, w tym w: 2006 r. – 2, 2007 r. – 5, 2008 r. – 6, 2009 r. – 2, 2010 r. – 3. Natomiast Prokurator Generalny w okresie od 31 marca 2010 r. do 31 grudnia 2013 r. wyraził zgodę na wystąpienie do właściwych sądów okręgowych z wnioskami o dopuszczenie ogółem 14 świadków koronnych, w tym w: 2010 r. – 4, 2011 r. – 5, 2012 r.- 3,2013 r.- 1, 2014 r. – 1. W okresie od 31 sierpnia 2006 r. do 31 grudnia 2013 r. Prokurator Krajowy i Prokurator Generalny wyrazili zgodę na dopuszczenie łącznie 32 świadków koronnych. W tym samym okresie sądy okręgowe dopuściły dowód z zeznań 33 świadków koronnych. Jeden wniosek skierowano do sądu jeszcze przed dniem 31 sierpnia 2006 r., a więc nie była potrzebna zgoda Prokuratora Krajowego, tylko – zgodnie z poprzednimi przepisami – prokuratora apelacyjnego).
Zakończono wszystkie czynności procesowe (program procesowy) wobec 11 świadków koronnych. Świadkowie ci złożyli już bowiem kompletne zeznania na rozprawach przeciwko pozostałym sprawcom, po czym postępowania sądowe zostały prawomocnie zakończone. Wobec tych świadków koronnych właściwi prokuratorzy wydali więc postanowienia o umorzeniu postępowania o wszystkie popełnione i ujawnione przez świadka koronnego przestępstwa (abolicja).
Dotychczas podjęto (w 2002 r., 2004 r., 2005 r. i 2013 r.) zawieszone postępowania wobec 4 świadków koronnych. Wobec 3 z tych świadków koronnych kontynuowano postępowania przygotowawcze, które zakończono aktami oskarżenia, po czym osoby te zostały prawomocnie skazane (m. in. na karę dożywotniego pozbawienia wolności i karę 15 lat pozbawienia wolności). Natomiast za kolejnym świadkiem koronnym, wobec którego postępowanie podjęto w 2013 r., wydano list gończy.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

Jaki model sprawiedliwości

W piątek (17 maja br.) odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie szefa resortu sprawiedliwości Adama Bodnara …