Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Urząd tylko dla W. Wróbla

Urząd tylko dla W. Wróbla

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” stwierdza, że z treści art. 183 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wynika jasno, że Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent RP na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Jedynym kandydatem, który w dniu 23.05.2020 r. uzyskał poparcie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, a więc ponad połowy członków tego organu, jest sędzia Włodzimierz Wróbel, a zatem tylko on może zostać przedstawiony Prezydentowi RP i być przez niego powołany na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
Pozostali czterej kandydaci nie dość, że nie uzyskali poparcia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, to zostali powołani w wadliwej, upolitycznionej procedurze, co podważa ich status jako sędziów SN. W ocenie Stowarzyszenia powołanie którejkolwiek z tych osób na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego jest niedopuszczalne.
Również z aktualnego sondażu wynika, że w opinii społeczeństwa jest pożądane (62%), aby kandydat na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego miał poparcie większości Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Głos społeczeństwa w tak istotnej sprawie, która dotyczy niezależności sądownictwa i równoważenia się władz, powinien być dla Prezydenta RP szczególnie ważny.

Sprawdź także

Żaden TSUE, rządzi Radzik

Sędzia Igor Tuleya nie może wrócić do pracy, mimo wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Taką decyzję …