Finansowanie pomostowe
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Tylko ZUS decyduje o nieważności

Tylko ZUS decyduje o nieważności

Czy od decyzji ostatecznej ZUS (organu rentowego) wydanej na podstawie art. 83a ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w przedmiocie nieważności decyzji, w tym odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności, przysługuje skarga do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego?

– Takie pytanie i wniosek o podjęcie w tym celu uchwały 4 grudnia 2012 r. Prokurator Generalny złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jednocześnie Prokurator Generalny przedstawił pogląd, że od decyzji wydanej na podstawie art. 83a ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w przedmiocie nieważności decyzji, bez względu na to, czy rozstrzygnięcie decyzji dotyczy istoty sprawy, czy kwestii formalnej przysługuje odwołanie do właściwego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w związku, z czym droga postępowania sądowoadministracyjnego nie jest dopuszczalna.

11 czerwca 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, z udziałem prokuratora z Departamentu Postępowania Sądowego, rozpoznał wniosek Prokuratora Generalnego i podjął uchwałę o następującej treści:

?Od decyzji ostatecznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydanej na podstawie art. 83a ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 ze zm.) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji, w tym odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności, nie przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego”.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …