Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Ubezwłasnowolnienie tylko z adwokatem

Ubezwłasnowolnienie tylko z adwokatem

Ministerstwo Zdrowia zadeklarowało podjęcie kroków legislacyjnych, które zapewnią obligatoryjną profesjonalną pomoc prawną dla osób, wobec których prowadzone jest postępowanie sądowe o przymusowe umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym. Jest to reakcja na działania podjęte przez Komisję Praw Człowieka przy NRA i RPO. Komisja zwróciła Rzecznikowi uwagę na potrzebę nowelizacji art. 48 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Obecnie przepis ten, dotyczący postępowania o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, daje sędziemu jedynie możliwość przyznania osobie chorej psychicznie adwokata z urzędu. Zdaniem Komisji udział profesjonalnego pełnomocnika powinien być obligatoryjny, ponieważ tylko w takiej sytuacji zostanie zapewniona realna ochrona praw osoby chorej psychicznie.
Rzecznik poparł postulat Komisji i skierował do Ministra Zdrowia i Ministra Sprawiedliwości wystąpienie generalne w tej sprawie. Ministerstwo sprawiedliwości nie dostrzegło jednak potrzeby podejmowania działań legislacyjnych tłumacząc, że obecna redakcja przepisu nie oznacza dowolności w działaniach sądu, gdyż uczestnik postępowania nie może sam bronić swoich praw, więc sąd ma obowiązek ustanowienia dla takiej osoby adwokata z urzędu. Ministerstwo nie ukrywa też, że argumentem przeciw wprowadzeniu obligatoryjnej pomocy prawnej jest „istotne obciążenie finansowe Skarbu Państwa”. Z kolei Ministerstwo Zdrowia uznało propozycję zmian za zasadną i zadeklarowało uwzględnić ten pomysł w ramach prac nad projektem założeń do nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
Komisja Praw Człowieka przy NRA zapewnia, że będzie monitorować prace nad nowelizacją.

Sprawdź także

Rewizje w domach ziobrystów

Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych …