Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Uchwała radnych Wrześni nieważna

Uchwała radnych Wrześni nieważna

WSA w Poznaniu unieważnił uchwałę Rady Miejskiej we Wrześni. Prokuratura zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu uchwałę Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 stycznia 2003 roku w przedmiocie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych.
Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały. Sąd podzielił stanowisko prokuratora, że swoboda gminy w zakresie tworzenia norm prawnych ustalających zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych jest ograniczona przez obowiązek realizowania celów ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że Rada Miejska we Wrześni w niewłaściwy sposób skorzystała z upoważnienia ustawowego do ustanowienia prawa miejscowego w postaci zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Niejednoznaczne określenie odległości miejsc sprzedaży napojów alkoholowych od miejsc chronionych, sprzyjające dodatkowo możliwości różnego ich pojmowania, nie dąży do realizacji celu ustawy tj. m.in. ograniczenia dostępności alkoholu i tworzenia warunków motywujących powstrzymywanie się od spożywania alkoholu. Wręcz przeciwnie, może ono stanowić instrument służący omijaniu założeń ustawodawcy pod pozorem działania zgodnego z prawem.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …