Finansowanie pomostowe
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Uchylona tajemnica skarbowa

Uchylona tajemnica skarbowa

W ubiegłym tygodniu WSA uchylił odmowę Ministra Finansów o udostępnienie HFPC dokumentu ?Zadania urzędów kontroli skarbowej na 2011 r.?. Dokument, jak można wnioskować z doniesień medialnych, ma określać minimalny próg skuteczności kontroli skarbowych. WSA stwierdził, że organy powinny ponownie ocenić zasadność objęciatego dokumentu tajemnicą skarbową. Organy, odmawiając dostępu, powołały się na art. 34 ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej, zgodnie z którym informacje gromadzone i przetwarzane w ramach kontroli skarbowej stanowią tajemnicę, a co za tym idzie, można odmówić do nich dostępu. Takie rozumowanie w ocenie HFPC oznaczałoby, że w świetle prawa istnieją dwie tajemnice skarbowe: pierwsza, dotycząca indywidualnych danych podatników, dla której podstawą miałaby być ordynacja podatkowa. Drugą, stanowić miałyby wszystkie informacje gromadzone i przetwarzane w ramach kontroli skarbowej, niezależnie od tego przez kogo i w jakich okolicznościach zostały wytworzone. WSA uchylił decyzję o odmowie udostępnienia tego dokumentu i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Uzasadniając swoją decyzję WSA podkreślił, że nie można mówić o abstrakcyjnym pojęciu tajemnicy. Tajemnica musi mieć zawsze konkretne uzasadnienie i jasno określony cel. W ocenie sądu organ niedostatecznie określił przedmiot ochrony. HFPC toczy także spór o udostępnienie podobnego dokumentu za rok 2013. W grudniu 2013 r. WSA z kolei podtrzymał decyzję o odmowie udostępnienia dokumentu. HFPC odwołała się w tej sprawie do NSA, wyrok jeszcze nie został wydany. Orzekając w ubiegłym tygodniu, WSA podkreślił, że w przeciwieństwie do tamtej sprawy (dokumentu za 2013 r.), tym razem HFPC wystąpiła o udostępnienie dokumentu zawierającego dane historyczne, odnoszącego się do zadań urzędów kontroli skarbowej sprzed 3 lat, które to, jak można w ocenie sądu domniemywać, są z roku na rok aktualizowane. ?WSA zwrócił uwagę, że tajemnica skarbowa powinna być ograniczona czasowo. W innym przypadku dane określone raz jako tajemnica skarbowa pozostawałyby już na zawsze niedostępne dla opinii publicznej? ? mówi prawnik HFPC Adam Ploszka. ?Uchylając decyzję sąd nie dotknął jednak istot sporu, która sprowadza się do tego, czy w Polsce możemy mówić o dwóch reżimach tajemnicy skarbowej? ? dodaje Adam Ploszka.
Źródło:HFPCz

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …